WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4122 05 Dec 2022
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL 01 Dec 2022
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul. 01 Dec 2022
*PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule. 01 Dec 2022
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula. 01 Dec 2022
*Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c,pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula. 01 Dec 2022
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul 01 Dec 2022
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana , din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL 01 Dec 2022
*Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str.Vedea nr.5, bl.91, sc.1, Et.1, ap.8, sect.5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.235, bl.67, sc.B. Il declar nul. 01 Dec 2022
*Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul. 01 Dec 2022
*Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL 01 Dec 2022
05.12.2022
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
*Pierdut Contract de construire nr.1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule. 01 Dec 2022
*Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul. 01 Dec 2022
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 25.05.1998, al contractului de vanzare-cumparare nr. 22589/25.05.1998, pe numele de Filoteia IANGUR. Il declar nul. 01 Dec 2022
*SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule. 01 Dec 2022
*Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL 01 Dec 2022
*Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule. 01 Dec 2022
*Pierdut proces verbal de predare primire de la adresa Calea 13 Septembrie nr.210 bl V40 ap.32. Il declar nul 01 Dec 2022
*Pierdut Diploma de BACALAUREAT, Liceul Gheorghe Sincai, pe numele de Ivan Cornel. O declar nula 01 Dec 2022
*Pierdut Diploma de Master, Facultatea de SNSPA- Bucuresti, pe numele Radu Alexandra- Elisabeta. O declar nula 01 Dec 2022
Subsemnatu Lopată Cristian, declar pierduta legitimatia de student emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 2 de master. O declar nula 30 Noi 2022
Pierdut certificat unic inregistrare si certificate constatatoare eliberate de Registrul Comertului pentru SC General Prid Srl, CUI: 17127417, Recom J12/98/2005. Declar nule 30 Noi 2022
Asociatia Casa de Ajutor Reciproc TC Dolj (fosta C.A.R. a Salariatilor Trustului de Constructii Dolj), cu sediul in Craiova, str. Putnei, nr. 15, camin 2, sc. 1, cam. 107, jud. Dolj (sediu anterior Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 8), avand cod de inregistrare fiscala 13198350 si numar de ordine in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 50/2006, pierdut notificare si scrisoarea de inaintare a acesteia, nr. iii/3/um/5560/64/28.12.2007 si scrisoarea de modificare a denumirii nr. v/3/vb/3474/ 19.11.2020, emise de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia Reglementare si Autorizare. Le declaram nule. 30 Noi 2022
SC VOX AGRO INTERNATIONAL SRL, avand CUI 40075916, inregistrata la Reg. Com. Timis sub nr. J35/3735/2018, declar pierdut certificat unic de integistrare seria B3745146 din data 30.10.2018; certificatul constatator emis la infiintare, eliberat in baza declaratiei nr. 104699/29.10.2018; rezolutia nr. 28499/30.10.2018 care autorizeaza infiintarea societatii. Se declara nule. 29 Noi 2022
Pierdut Certificat de inregistrare pe numele societatii DARIUS COM SERVICE SRL cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Copaceni nr. 5, bl. L20, sc. 1, Et. Parter, sector 2, inmatriculata sub J40/261/2008 si avand CUI 23037394. Il declar nul. 29 Noi 2022
Pierdut Certificat de Inregistrare pe numele societatii EMA DARIUS SERVICE SRL cu sediul in Mu. Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 116, bl. D5, sc. 1, et. 10, ap. 69, sector 2, inmatriculata sub J40/9630/2009 si avand CUI 26057116. Il declar nul. 29 Noi 2022
Subsemnatul Vaeni-Mihalache Luca, declar pierduta legitimatia de student eliberata de facultatea de stiinte juridice din cadrul universitatii hyperion. O declar nula 29 Noi 2022
Pierdut Certificat de Inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial emis de Judecatoria Cornetu, al Asociatiei COSI (Civic Orientation and Social Integration), cu sediul in Int. Ana Ipatescu 6, Dobroesti, Ilfov. Nr. de inregistrare 16509/A/2014. Il declaram nul 29 Noi 2022
Subsemnatul, Dinu Mihai- Cristian, declar pierduta legitimatia de student eliberata de catre Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica din cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti. O declar nula. 29 Noi 2022
Pierdut carnet de student pe numele Haralambie Ardelean, emis de Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Timisoara. Il declar nul. 29 Noi 2022
Pierdut Autorizatie Sanitara de Functionare Cabinet scolar dentar Nr. 1712 din 24.11.2015, pe numele Efta Mariana. Il declar nul. 28 Noi 2022
ziarul anunt de mediu®
05 Dec 2022Editia #4122
© 2022 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.