WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3437 19 Ian 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Societatea Creativ Internet Trade SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 4, strada Panselelor nr 4, Bloc 145, Scara A, ap 77, avand CUI: 33019345, J40/4136/02.04.2014, declaram pierdut (Certificat de Inregistrare seria B2908285) pentru activitatile desfasurate la sediu si la terti. Le declaram nule. 18 Ian 2021
Dr Bogdan Simona CMS.DB.declar pierdut certificat membru seria 01065792 18 Ian 2021
Subscrisa DP COLLECTION PLC SRL, CUI- 33924151, J40/14845/2014, declar PIERDUT SI NUL certificat constatator la tert emis pentru firma DP COLLECTION PLC SRL. 18 Ian 2021
Pierdut certificat de inregistrare seria B numarul 3814553 al societatii ECO FERMA 2020 SRL cu sediul in Jud. Teleorman, Sat Sfintesti, Comuna Sfintesti, Stradela Brandiesti, CUI 40615676, J34/228/2019. Il declar NUL. 15 Ian 2021
Pierdut acte casa de marcat Daisy Compact S1 seria ZCS023218 alaturi de carte de interventie si registru special, proprietetea lui Papi Power Cars Srl! 15 Ian 2021
Subsemnatul Catan Razvan, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii Tehnologice de Constructii Bucuresti. Le declar nule 14 Ian 2021
QUANTUM PRO CONSULT S.R.L, inregistrată la ONRC sub numărul J40/9806/2002, CUI 14919781, pierdut certificat de inregistrare seria A , nr. 361135. il declar nul. 14 Ian 2021
Pierdut CIF Oficiul Registrului Comertului (Tribunalul Bucuresti) al SC KOBOLD CONSULTING SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sect.6, Bld.Constructorilor nr.8, Sc.1,et.3, Ap.14, Cam.1, Nr.ordine Registrul Comertului J40/4204/2019, CUI 40872203 din de 27/03/2019. Il declaram nul. 14 Ian 2021
Pierdut certificat inmatriculare punct de lucru in extravilanul comunei Mirsid , judetul Salaj, la locul numit -fundatura- emis pe numele societatii LENA-OVI BODEA SRL cu sediul social in Sat Mirsid, Comuna Mirsid, Nr. 136, camera 2, Judet Salaj, nr. J31/375/2013, CUI 32368923. Il declar NUL 14 Ian 2021
Declar pierdută leitimația de transport, seria: E, numărul: 0061085, pe numele: Lateș Andreea, FSEGA. O declar nulă. 13 Ian 2021
19.01.2021
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
Subsemnatul Oancea Ionut Daniel, declar pierdute legitimație si carnet de student emise de Facultatea de Hidrotehnica din cadrul Universitatii de Constructii București. Le declar nule. 12 Ian 2021
Pierdut ecuson de serviciu pe numele Ciufu Sanda.Il declar nul 12 Ian 2021
Pierdut ecuson de serviciu pe numele Ciufu Sanda.Il declar nul 12 Ian 2021
Pierdut certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din Romania, RU serie AGI, nr. 39, emis la data de 11.04.2007, pe numele Albu Gh Cristina (medic stomatolog). il declar nul. 12 Ian 2021
Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru (rev2) eliberat de oficiul national al registrului comerțului pe sc COSTELO INVEST srl 12 Ian 2021
Pierdut carnet de student, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir - REI pe numele Gheorghe C. Daniel. Il declar nul! 11 Ian 2021
SC Piese Gabiser SRL-D, CUI 33182847, J39/268/2014, pierdut certificat inregistrare seria B 2927027/ 21.05.2014, certificat constatator 12579/ 11.08.2014, B 8026/ 19.05.2014 pentru sediul din Vidra, Vrancea. Se declara nule. 11 Ian 2021
SC Comagracarm SRL-D, CUI 28097486, J39/120/2011 pierdut certificat inregistrare seria B 2411676/ 28.02.2011, certificat constatator 3647/ 24.12.2011 pentru sediu social din Rimniceni-Maicanesti, jud. Vrancea. Se declara nule. 11 Ian 2021
SC Rodion 2006 SRL, CUI 18396049, J39/133/2006 pierdut certificat inregistrare seria B1953356/04.02.2009,cerificat constatator nr. 2646/16.02.2006 pentru sediul din Focșani, str. Poienita, nr.3, bloc.3, ap.7, jud. Vrancea. Se declara nule. 11 Ian 2021
Se declara pierduta Autorizatia C.E.C.C.A.R. seria A Nr. 003603 emisa la data de 18.01.2007 de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania societatii Siemens srl Bucuresti. Se declara nula. 11 Ian 2021
Pierdut carnet student UPG Ploiești Nume Zafiu Ionut Valentin Facultatea Ingineria Petrolului si a Gazelor. 11 Ian 2021
Legitimatie de student si carnet de student pierdute pe numele Bușe Ianis-Mihail, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, Bucuresti. Le declar nule. 11 Ian 2021
Pierdut certificat profesional pentru conducatori auto seria CPTi 0047591. 11 Ian 2021
Societatea BEEA EXPERT CONSTRUCT SRL Pierderi Acte Toata Tara- Societatea BEEA EXPERT CONSTRUCT SRL cu sediul social in Municipiul Timisoara, Strada DACILOR, Nr.9, CAM.1, Ap.9, Jud.Timis, Nr.ORC J35/1716/2014, CUI:33380429, declaram pierdute Certificat de Inregistrare seria B2946759, emis pe data de 14.07.2014, Actul Constitutiv, Actul de inmatriculare si autorizare: Rezolutie nr. 15313 din data 14.07.2014, declaratie: model 2 nr.45903 din 11.07.2014 si 11 Ian 2021
Pierdută legitimație de avocat - Baroul București - pe numele Yarina Anaid Laufer Gencaga. 11 Ian 2021
Declar pierdut legitimatie ANAF -DGRFP Timis nr.1698 pe numele Cristățiu Florentina Adelina. Declar nul 11 Ian 2021
Subsemnata REPEZ ANDREEA, declar pierdute legitimație si carnet de student emise de Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din București. Le declar nule. 08 Ian 2021
Pierdut carnet de student si legitimatie de transport, Universitatea din Bucuresti, pe numele Dascalu M. Andrei. Le declar nule. 08 Ian 2021
Pierdut certificat de inregistrare, Petre I. Alexandru-Mihai Persoana Fizica Autorizata, cu sediul in Strada Smeurei Nr.16 Sec 2 Bucuresti. Nr.ordine F40 /441/ 26.02.2018 CUI: 38932648. Il declar nul. 06 Ian 2021
Legitimatie de student si legitimatie de transport pierdute pe numele Ghiojdeanu Delia Maria, Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti. Le declar nule. 06 Ian 2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.