WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3476 27 Feb 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Pierdut carnet de student eliberat de Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică, Specializarea Compoziție, pe numele Grămesc Adelina-Debora. il declar nul. 27 Feb 2021
Pierdut legitimatie aeroport seria V0635368 emisa de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, pe numele Vasile Peter Alexandru. O declar nula. 27 Feb 2021
Declar pierdut si nul carnet de student pe numele Olinici Andreea Ana Maria, student in cadrul Universitatii Ștefan cel Mare din Suceava- Facultatea de Drept și Științe Administrative, in zona Unirii-București. 26 Feb 2021
Pierdut legitimație de transport și facultate de la USAMVBT cu numele Cut Cristina in Timișoara, pe data de 12.02.2021 26 Feb 2021
Se declara pierduta Autorizatia C.E.C.C.A.R. seria A Nr. 003603 emisa la data de 18.01.2007 de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania societatii Siemens srl Bucuresti. Se declara nula. 26 Feb 2021
Pierdut legitimatie de student pentru reducere la transport cu numele Lazariuc Bianca Elena emisa de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti. O DECLAR NULA. 26 Feb 2021
SC FRIGO ITALIA DISTRIBUTION SRL inregistrata la Registrul Comertului J23/2709/2008 Ro 24410881 declara pierdut Document de inregistrare sanitar veterinara si siguranta alimentelor pentru depozit nr 10759/15.09.2011 situat in strada Constatin Dobrogeanu Gherea nr 149-151 Il declaram nul. 26 Feb 2021
CET TELEMARKETING SRL inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1344/2005, avand CUI 17975280, declara pierdute certificatul constatator emis la data de 23.10.2009 pentru sediul social din Municipiul Sibiu, Str.RENNES, Nr.5, Etaj 1, Ap.2, Judet Sibiu si Certificatul de inregistrare Seria B Nr.1920281 eliberat la data de 18.03.2009 26 Feb 2021
PIERDUT legitimatia si carnetul de student UTCB pe numele TOMA FLORIN. Le declar nule. 26 Feb 2021
*Pierdut atestat taxi pe numele : Mintioan Andonie Lucian Aurelian. Il declar nul! 26 Feb 2021
27.02.2021
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
*Pierdut Atestat de paza pe numele CATEA CONSTANTIN VIRGIL, seria S21N19 nr.1420. Il declar nul 26 Feb 2021
Pierdut Legitimație de Student UMF "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, pe numele Oros Ştefania- Ioana. O declar nulă. 25 Feb 2021
Subsemnatul Preotu Andrei in calitate de asociat unic la K.S. CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 14, bl. MY3, ap. 15, sector 3, avand CUI 15267228, declar ca am pierdut CERTIFICATUL DE INREGISTRARE seria B nr. 1357190, precum si anexa la certificatul de inregistrare. 25 Feb 2021
Home Family Construct S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr.231, Cam.1, Bl.41A, Sc.A, Et.1, Ap.2, Sect.2, J40/12125/2012, CUI-30809861, pierdut certificat de inregistrare seria B nr.3479524 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 27.02.2018. Se declara nul. 25 Feb 2021
SC AMB PERFECT SERV SRL, J23/3907/2020, CUI 16165374, cu sediul in Ilfov, Dobroesti, Drumul Dobroesti- Fundeni pierdut Certificat de Inregistrare seria B 0303603. 25 Feb 2021
PIERDUT PERMIS DE CONDUCERE, DOBRILA GHEORGHE, Numarul permisului: S00241344B, Eliberat la data de :17.02.2011, expirat la data de 17.02.2021, CNP 1590417323924. Il declar NUL 25 Feb 2021
Subsemnatul Dumitru Sorin Ramiro, declar ca am pierdut schița plan conform contract vanzare cumparare nr. 41417/1996. Declar actul nul. 25 Feb 2021
Pierdut Legitimatie și Carnet de Student UMF "Iuliu Hațieganu", Facultatea de Medicina, pe numele Veres Iasmina-Florina. Le declar nule. 25 Feb 2021
PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR SEDIU SOCIAL ELIBERAT IN DATA DE 20.01.2020 AL SOCIETATII DIGITAL DENTAL LAB SRL CU SEDIUL IN BUCUREŞTI SECTORUL 1, STRADA DUMITRU ZOSIMA, NR. 91, PARTER SI ETAJUL 1 CAMERELE E105 SI 106B, CUI 37623229, NUMAR INREGISTRARE ONRC BUCURESTI J40/7500/2017. IL DECLAR NUL. 25 Feb 2021
KARDINALE LUXURY FURNITURE SRL, J40/9540/2010, CUI: 27470896 declar pierdute urmatoarele acte: Mentiunea nr. 568684/26.11.2020, Rezolutia 159642/11.12.2020, Certificatul de inregistrare eliberat in 14.12.2020 seria B Nr. 4162934, Constatator nr. 568684/ 26.11.2020. Le declaram lipsite de efecte juridice. 25 Feb 2021
*Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin. 25 Feb 2021
*Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul. 25 Feb 2021
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 25 Feb 2021
Subsemnata Giurcan Rodica domiciliata in Bucuresti, Sector 2, declar ca am pierdut contractul de construire si procesul verbal de predare-primire pentru apartamentul 40 situat la adresa Bulevardul Lacul Tei nr. 121, bl 5, sc A. 24 Feb 2021
S-au pierdut Certificatul de inregistrare si Certificatele Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București ale societatii SC DANIVIS CONCEPT GROUP SRL cu sediul social in București, Sect. 5, Str. Făt Frumos nr.8, Bl. P16, sc. 2, et. 8, ap. 54, Nr de ordine in Registrul Comertului J40/16478/03.12.2019, Cod unic de inregistrare 41975401 din data de 03.12.2019. Il declaram nul. 23 Feb 2021
Subscrisa KENDAMA GAMES EXPERT S.R.L., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 18, Parter, ap. 81A, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. de ordine J12/4234/2017, avand CUI 37853805, declaram pierdute certificatul constatator al societatii nr. 55409 din 27.06.2017 si certificatul constatator nr. 87887 din 16.07.2018 emise de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj. In acest sens, declaram actele mentionate ca fiind nule. 23 Feb 2021
Pierdut Legitimație de Student UMF Cluj, Facultatea de Medicină, pe numele Andronic Ilinca. O declar nulă. 23 Feb 2021
SC DASI TEHNO GLASS SERV SRL, PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN SCOPURI TVA. IL DECLARAM NUL. 23 Feb 2021
S-au pierdut Certificatul de inregistrare si Certificatele Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București cu seria B nr: 2418156 al societatii Duck Meda & Research SRL, cu sediul social in Mun. București, Sector 6 Str. Dr. Mihail Mirinescu, Nr. 7, Etaj 1, AP 2, Număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6131/15.06.2010, Cod Unic de inregistrare 27063531 din data de 15.06.2010. 23 Feb 2021
Declar pierdut permis de acces parcare nr.A 0289 pentru parcare Romairport. 23 Feb 2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.