WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3524 16 Apr 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

S.C. BOGDAN RADU ARHITECTURA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J29/2794/07.12.2017 declar pierdut urmatorul document: Autorizatie de desfiintare Nr. 371- M din 04.07.2019, emisa de Primaria Sectorului 5, Municipiul Bucuresti. Il declar nul. 16 Apr 2021
Pierdut PARAFA EXPERT CONTABIL MITROI MARIANA CAMELIA NR. 44229 VIZA AN 2020.O DECLAR NULA. 16 Apr 2021
Subsemnata Rotaru Nicoleta,domiciliata in Bucuresti,Aleea Podul Giurgiului nr. 1, bl.14, sc. 8, et. 5, ap. 247, sect. 5, DECLAR PIERDUTE urmatoarele documente Proces verbal de Predare -preluare-receptie a locuintei, incheiat 7/07/1979 intre ICVL Bucuresti si Miclea Gabriela , Adeverinta nr 601/3 din 12/02/1979, Bucuresti 15 Apr 2021
Pierdut acces legitimatie CNAB pe numele Lenuta Belcea. 15 Apr 2021
NBTY INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED MANCHESTER SUCURSALA BUCURESTI, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/11758/2016, CUI 36496208, declara pierdute urmatoarele documente: Certificat de inregistrare seria B nr. 3872586 emis pe data de 23.05.2019, Certificat constatator pentru activitati desfasurate la terti din data de 23.05.2019 si Certificat constatator pentru activitati desfasurate la sediu din data de 23.05.2019. Se declara nule. 15 Apr 2021
NBTY INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED MANCHESTER SUCURSALA BUCURESTI, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/11758/2016, CUI 36496208, declara pierdute urmatoarele documente: Certificat de inregistrare seria B nr. 3872586 emis pe data de 23.05.2019, Certificat constatator pentru activitati desfasurate la terti din data de 23.05.2019 si Certificat constatator pentru activitati desfasurate la sediu din data de 23.05.2019. Se declara nule. 15 Apr 2021
Pierdut certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, emis de Judecatoria Sectorului 5, Bucuresti, ptr ASOCIATIA CASA DE CULTURA, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Gral Ion Dragalina nr. 10, CUI 2950620, nr. 21131/302/2011 din data de 08.12.2011. Il declar nul. 15 Apr 2021
SC Dakry Auto Moto SRL cu sediul in Mangalia, str. Sf.Apostol Andrei nr. 6, inregistrata la ONRC sub nr. J13/3683/2005, CUI 18148361 anunta pierderea carnetului de ambarcatiune pentru SkiJet Seadoo Bombardier GTS cu nr. de inmatriculare 01436-SN. Il declar pierdut si nul. 15 Apr 2021
Societatea Vlaston Group SRL cu sediul in Calafat, Str.Traian, Bl.D3, Sc.1, et.4, ap.17, J16/1277/2017, CUI-34159494 declar pierdute actele societatii, CUI si certificat constatator. Le declaram nule 15 Apr 2021
Subsemnata Popescu-Predulescu Teodora-Roxana, declar pierduta si nula legitimatia de serviciu de la Posta Romana, oficiul 7. 15 Apr 2021
16.04.2021
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
Societatea ANTONINUS GLOBAL COM SRL, J40/5035/2009, CUI 25452737, anunta pierderea urmatoarelor documente: Certificat de Inregistrare seria B1723926/15.04.2009- Incheiere judecatoreasca nr.4799/15.04.2009 Certificate constatatoare referitoare la activitatile desfasurate la sediul social si la terti, emise in baza Declaratiei tip- model 2 nr.187726/14.04.2009. Le declara nule. 15 Apr 2021
Pierdut certificat marca nr. 070997 cu denumirea ORHIDEEA GARDENS acordat la 17.04.2006, avand nr. si data de depozit M 2005 10167 /28.05.2005, titular Pirturlea Daniel. 15 Apr 2021
Societatea VILLA GARINA SRL cu sediul social in Municipiul Constanta, Str.SCINTEII- CARTIER PALAZU MARE, cam.1, Nr.12, Jud.Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/2057/2005, C.U.I.-17706346, declara pierdut Certificatul de inregistrare al societatii B1814308. Il declaram nul. 15 Apr 2021
Subsemnatul Nicu Aristide domiciliat in Popesti Leordeni, Str Leordeni nr. 202 DECLAR PIERDUT ORDINUL PREFECTULUI cu nr. 1398 data 23 11 2001. 14 Apr 2021
Pierdut proces- verbal, anexa la contractul de vanzare-cumparare numarul 6018/06.1991, pe numele Mironenco Mircea. Il declar nul. 14 Apr 2021
*Conea Stanel pierdut atestat, Certificat de pregatire profesionala. Il declar nul. 14 Apr 2021
Pierdut chitantier emis de Dinamica Impex SRL cu seriile 1445059-1445100. Il declar nul 14 Apr 2021
Subsemnata Rotaru Nicoleta, domiciliata in Bucuresti,Aleea Podul Giurgiului nr. 1 ,bl. 14, sc.8, etaj 5, ap.257, sector 5, DECLAR PIERDUTE urmatoarele documente Contract de vanzare-cumparare, nr 21382/1992, emis de RAIAL IMOBILIARA prin S.C.Cotroceni, Contract pentru plata in rate a locuintei cumparate in baza contractului de vanzare-cumparare nr 21382/ 1992 , Proces verbal de predare -primire a locuintei,in baza contractului de vanzare- cumparare nr 21382/1992. Le DECLAR NULE. 14 Apr 2021
Trascu Aurel, PIERDUT autorizatia de taxi cu nr.0266 de la auto-nr. CT-10-TMN- Dacia Logan. Declar nula. 14 Apr 2021
Pierdut card avocat Nica Adriana Ioana emis de catre Baroul Bucuresti. 14 Apr 2021
Pierdut Certificat de inregistrare Seria B Nr. 3997444, Certificat Constatator pentru sediu social, terti, pentru NASSO HOLDINGS SRL, inregistrata sub nr. J40/3909/2020, CUI 42412449 cu sediul in Bucuresti, Str. Clucerului ,Nr. 82 A, Sector 1., se declara nule. 14 Apr 2021
PIERDUT LEGITIMATIE TRANSPORT STUDENT UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE TRANSPORT PE NUMELE RADU VLAD FLORENTIN EMISA IN 2019. O DECLAR NULA. 14 Apr 2021
Legitimatie de student la Medicina Veterinara Cluj-Napoca pe numele Anton Stefan Alexandru pierduta in zona Hasdeu, Cluj. O declar nula. 14 Apr 2021
Pierdut carnet si legitimatie student pe numele Ancuța Cristina . Le declar nule. 14 Apr 2021
Pierdut carnet de student pe numele de Rosca Claudia Ramona. Le declar nule. 14 Apr 2021
Societatea PROJECT PIXIE SRL cu sediul in Jud. Constanta, str. Razboieni nr. 84, inregistrata la ORC Constanta sub nr. J13/1275/2020, CUI 42606453, anunta pierderea urmatoarelor documente originale: Certificat de Inregistrare nr. 4039670/11.06.2020 si a Certificatelor Constatoare eliberate in temeiul art 17¹, alin 1, lit b. din data de 11.06.2020. Le declaram nule. 14 Apr 2021
SC LIWA PROPERTIES SRL DECLARA PIERDUTE SI NULE: certificatul de inregistrare emis de Registrul Oficiului Comertului Ilfov, cu sediul social in Ilfov, VOLUNTARI, Bdul. Pipera 1, numarul de ordine in registrul comertului: J23/1325/2017, cod unic de inregistrare: 35875165 si certificatul constatator de la infiintare. 14 Apr 2021
Pierdut legitimatie de serviciu, o declar nula. MIHAIU ANDREI MARIAN 14 Apr 2021
Pierdut Certificat International de Conducator de Ambarcatiune de Agrement Clasa C si D, pe numele de Bachide Eduard. Il declar nul . 14 Apr 2021
Jalenco Vladimir pierdut atestat pregatire profesionala transport marfa. Declar nul 14 Apr 2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.