WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3381 23 Noi 2020
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Pierdut card avocat Nica Adriana Ioana emis de catre Baroul Bucuresti. 23 Noi 2020
Pierdut carnet de student pe numele Trifonescu Maria-Ilinca, studenta in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Bucuresti. Il declar nul 23 Noi 2020
Declar Pierdut si Nul Act de Concesiune nr.718/518 din 29.11.1982 eliberat de Parohia Buna Vestire Belu, Loc.Bucuresti, Str. Sos.Giurgiului nr.29A, S4, pe numele Haralambescu Ion si Balasoiu Constantin, concesionari ai unui loc de 1x3mp, cimitirul Buna Vestire Belu, figura-1, locul-7. 23 Noi 2020
Pierdut Certificat de Inregistare al S.A@F CONSULTING TRANS SRL, avand J40/17944/2004. Il declar NUL. 23 Noi 2020
Persoana juridica, SC MADHARTIE SRL, cu sediul in Ciurila nr.141C, jud.Cluj , avand CUI 30016238, numar de ordine in Registrul Comertului J12/896/2012, declar pierdute certificate constatatoare infiintare si certificatul de inregistrare fiscala. LE DECLAR NULE. 23 Noi 2020
Societatea Vlaston Group SRL cu sediul in Calafat, Str.Traian, Bl.D3, Sc.1, et.4, ap.17, J16/1277/2017, CUI-34159494 declar pierdute actele societatii, CUI si certificat constatator. Le declaram nule 23 Noi 2020
PIERDUT certificat inregistrare ONRC seria B nr. 3199177 ce apartine SC FOCUS LEASE SRL. Il declar nul. 23 Noi 2020
Am pierdut legitimatia emisă de Societatea Romană de Televiziune pe numele de Chima Geanina Ruxandra, avand functia de consilier juridic. O declar nulă. 23 Noi 2020
Persoana juridica, SC MADHARTIE SRL, cu sediul in Ciurila nr. 141C, jud. Cluj , avand CUI 30016238, numar de ordine in Registrul Comertului J12 /896 /2012, declar pierdute certificate constatatoare infiintare si certificatul de inregistrare fiscala. LE DECLAR NULE. 23 Noi 2020
SC. Profesional- Serv SRL , CUI RO 18209620 , J04/2158/2005 , cu sediul in Slanic Moldova . str. Primaverii, nr. 36, jud. Bacau, declaram pierdut Certificat Constatator emis in baza declaratiei nr 6083 din 02.04.2007. Declaram nul. 23 Noi 2020
23.11.2020
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
Subscrisa AD CARDS SERVICES" S.R.L. cu sediul in Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada Salciei, nr. 20 Parter, Camera 1, Cartier Paradisul Verde, CUI: 41263357, J23/2650/2019/13.06.2019, declar pierdute si nule certificatul de inmatriculare al societatii seria B, nr 3856170, emis la data de 13.06.2019 de catre ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL ILFOV si Certificatele constatatoare eliberate la data de 14.06.2019 de catre ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL ILFOV. 23 Noi 2020
Declar pierdut carnet de student pe numele Matei Stefan-Mihai, student la facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. 23 Noi 2020
Pierdut carti service case de marcat cu seriile : 96GM9L6477, 96GM9L6495, 96GM9L6475, 96GM9L6475. Le declar nule. 19 Noi 2020
S.C. ADRIVIO MATE SRL-D cu sediul in Bucuresti, sect.4,intr. Orastie ,nr.3 inregistrata la ONRCB sub nr J40/15887/2017 ,avind CIF 38224196 declar pierdute si nule certificatul de inmatriculare al societatii seria B, nr 3461642 si certificatul constatator emis la infiintarea societatii, ambele emise la data de 15.09.2017 19 Noi 2020
SC REAL FAIR COMMUNICATION SRL, CUI 41012070, J40/5469/2019, cu sediul in Bucuresti, Str. Sergent Apostol Constantin 16 Sectorul 6, declar pierdute urmatoarele documente: - Certificat de inregistrare seria B numarul 3842688; - Certificate constatatoare (2 buc) eliberate in baza decl. nr. 210108/17.04.2019 19 Noi 2020
Pierdut carnet de student eliberat de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica pe numele de Calciu Andrei-Stelian. Il declar nul. 19 Noi 2020
PIERDUT certificat constatator nr.28808/02.06.2010-terti ce apartine SC AGROTEL PREST SRL. Declaram nul. 19 Noi 2020
Declar pierdute urmatoarele acte: Autorizatie de Construire Nr. 239 din 18.03.2005 si Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr 226 din 06.07.2006 pe numele Seceleanu Cezar Valentin, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Chiciurei nr. 13. Le declar nule. 19 Noi 2020
Declar pierdute acte: legitimatie si carnet pe numele Mirosnicencu Veronica. Odeclar nula. 19 Noi 2020
PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR NR. 32504/06.12.2011 PT AGROANNA PREST SRL. DECLARAM NUL. 18 Noi 2020
Pierdut act concesiune pentru loc de veci , fig. C , rand 4, P61, in Cimitirul Sf Vasile cel Mare, Voluntari, pe numele UDREA ION. Il declar nul 18 Noi 2020
Pierdut Certificat de pregatire profesionala nr. 0457022000, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana, pe numele SANDU IONUT. Il declar nul 18 Noi 2020
Pierdut Certificat de pregatire profesionala eliberat de Autoritatea Rutiera Romana pe numele BARNA VASILE. Il declar nul. 18 Noi 2020
PIERDUT Certificat de Membru Seria B nr. 12245 din data de 07.06.2017 eliberat de Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe numele SELAVIRTEA MIRELA. Il declar nul 18 Noi 2020
SC RADCONS AMR SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Aleea Tibiscum nr. 53, ap. 14, inmatriculata la ONRC sub nr. 40/6143/2017, CUI 37480498, declara pierdut Certificatul Constatator eliberat pentru activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare, avand nr. 727286/ 20.11.2017. Il declara nul. 18 Noi 2020
GHENCEA MEDICAL CENTER S.A, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ghencea, nr.43B, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10195/2008, Cod Unic de Inregistrare 24028980, reprezentata legal prin Dr. Kubinschi Gabriela, in calitate de Administrator, conform deciziei nr. 9/16.11.2020 declara topul de concedii medicale cu seria CCMAM nr. 3866001 pana la 3866050 pierdut si nul in integralitatea lui. 17 Noi 2020
Pierdut dosar cuprinzand certificate constatatoare ale societatii MALI TEHNIC SRL cu numarul de inregistrare in Registrul Comertului J23/2156/2012 si CUI RO14263015. Le declar nule. 16 Noi 2020
Pierdut stampila Arsis Trading SRL in data de 13.11.2020. O declar nula. 16 Noi 2020
Pierdut certificat constatator al firmei PEDA Management Group SRL, CUI: 22188313, J40/14526/2007, pentru punctul de lucru Jud Ilfov, localitatea Voluntari, strada Pipera nr82. il declar nul 13 Noi 2020
Societatea AGRICULTURA LUCEAFARUL DIMA SRL cu sediul social in sat Potlogi, comuna Potlogi, str. Olteni, nr 17, judetul Dambovita, inregistrata la ONRCB sub nr. J/15//1153/2017, avand CUI 38050910 declara pierdut certificatul de inmatriculare al societatii avand seria B, nr.3531486 eliberat la data de 02.08.2017 . 13 Noi 2020
© 2020 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.