WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4054 28 Sep 2022
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Pierdut legitimație student pe numele Scarlet-Ritter Matthias, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Declar nula 28 Sep 2022
PIERDUT carnetul de student, pe numele de Pal Hajnalka Orsolya emis de Facultatea de Medicina Veterinara. IL DECLAR NUL. 27 Sep 2022
Pierdut carnet student, pe numele Marici Matei- Marian, emis de Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". IL DECLAR NUL. 27 Sep 2022
Declar pierdut si NUL: certificat de inregistrare in scopuri de TVA al societatii Cristagrotrans SRL, serie B nr. 1578713. 27 Sep 2022
Pierdut Certificat de inregistrare fiscala emis de ANAF, pentru Ayad Mahdi- Raham- traducator si interpret avand CUI 30544985. Il declar nul. 27 Sep 2022
Pierdut Certificat Unic de Inregistrare NOVELA TRANSCOM SRL, J40/19296/2004, CIF 16975710. Il declar nul 27 Sep 2022
SC STAND UP BARBER SHOP SRL, CUI 2759278 cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Aleea Barajul Lotru, nr. 11, parter, camera 1, bl. M4A1, sc. 1, ap. 4 declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA , seria B, nr. 1827602 la 09.12.2019 emis pe STAND UP BARBER SHOP SRL - Municipiul Bucuresti, Sector 3, , Sos. Mihai Bravu, nr. 327, Bl. 54, sc. 2, et. 8, ap. 54. Il declara nul. 27 Sep 2022
PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR NR 22191/08.04.2014 27 Sep 2022
SC RINGPOD SOLUTIONS SRL, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J13/729/2012 si CUI RO 30042091 declar pierdut Certificat Constatator nr. 67693 / 15.09.2016 pentru punctul de lucru situat in Municipiul Constanta, Bulevardul TOMIS, Nr. 143A, CAM. 404, Etaj 4, Judet Constanta. Il declar nul. 27 Sep 2022
PIERDUT Certificat de inregistrare: B3211792 al TONI`SPARKLE SRL cu sediul Bucuresti Sectorul 1, Strada VASILE LUPU, Nr.4, CAMERA 3, J40/3214/2013, CUI-31351630. Il declar nul 27 Sep 2022
28.09.2022
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
Declar pierdute cardurile CPC cu seria 0267511001 si cardul ADR seria 149505 pe numele de FIRICA ADRIAN. Le declar NULE. 27 Sep 2022
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de STAICU GABRIEL ANDREI , str. Prevederii nr. 8, Bacau. IL DECLAR NUL 27 Sep 2022
Pierdut Proces - Verbal predare - primire locuinta nr. 7 T / 288 / 1993 la Contractul de vanzare - cumparare a locuintei intre SC Titan AL - SA si Nitu Ion si Victorita, cu domiciliul in AL. Suraia nr 1, Bucuresti 27 Sep 2022
PIERDUT carnet si legitimatie de student, eliberate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti CFDP, pe numele Popescu Dorin Mihai. Le declar nule. 27 Sep 2022
Subsemnata Tarșoagă Mădălina Ecaterina, declar pierdut carnetul de student emis de către Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Il declar nul. 27 Sep 2022
Pierdut legitimatie membru UCIMR pe numele Vaduva Aurel. O declar nula 27 Sep 2022
Subsemnatul Petrea Bogdan, declar pierdute carnetul și legitimația de student emise de Facultatea de Sporturi Montane din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Declar nule carnetul și legitimația. 27 Sep 2022
Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr 3783158 emis in data de 14.01.2019 pentru MIHALACHE V CATALIN PFA, CUI 40408018. Il declar nul. 27 Sep 2022
Pierdut contract concesiune cimitir Ana Dolchioi nr. 15134 /29.111982 Figura B lot 2418 Constanta Somu Mircea Iustian. 27 Sep 2022
PIERDUT legitimatie si carnet de student, numele Turtoi Radu, EMISE de Facultatea de Arte Plastice Bucuresti. Le declar nule. 27 Sep 2022
Pierdut adeverinte ANRE cu numerele 202110058, 202120011, 202130006 pe numele Stoian Dan. Le declar nule. 27 Sep 2022
Subsemnatul Subasu George, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Le declar nule. 27 Sep 2022
Subsemnatul Caliman Patric, declar pierduta legitimatia de student. O declar nula. 27 Sep 2022
Subsemnata Matei Andreea- Diana, declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Le declar nule 27 Sep 2022
Subsemnatul Cotiga Hristache- Daniel, declar piedute carnetul și legitimația de student din cadrul Facultății de Transporturi, emise de către Universitatea- Politehnica din București. Declar nule documentele. 27 Sep 2022
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula. 27 Sep 2022
Sc Global Pet Trade SRL cu sediul in Bucuresti sector 6 Calea Giulesti nr. 333 cladirea R declara pierdut originalul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, emis de ANAF. 27 Sep 2022
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul. 27 Sep 2022
*PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule. 27 Sep 2022
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula. 27 Sep 2022
ziarul anunt de mediu®
28 Sep 2022Editia #4054
© 2022 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.