WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3327 30 Sep 2020
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Pierdut legitimatie avocat Banu Octavian Gabriel. 29 Sep 2020
Pierdut legitimație student - Prejoianu Tudor Facultatea de Drept a Univiersității București 29 Sep 2020
Pierdut legitimatie student reducere transport emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Energetica, pe numele Nicolae Radu-Stefan. O declar nula. 28 Sep 2020
Societatea ALFA TLD SRL, avand CUI 11426959, declara pierdut certificatul constatator emis de ONRC BN la data de 11.04.2016. 25 Sep 2020
Societatea TRIBUT EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Intrarea Sagna nr.14; J40/8764/2007, CUI 21685764, DECLAR PIERDUT SI NUL CERTIFICATUL DE INREGISTRARE 23 Sep 2020
Societatea Euro Mining Extract S.R.L., avand CUI 34911910, declara pierdute Certificatul de Inregistrare seria B nr.3117378 emis la 21.08.2015 si Certificatele constatatoare pentru activitati desfasurate la sediu si la terti, emise de ORC Bucuresti la data de 20.08.2015, in baza declaratiei model 2 nr.306638 din 17.08.2015. 22 Sep 2020
Pierdut atestat CPI transport marfa in zona Uniri . Ofer recompensa! Numele Bajwa Aman. 0762814105 . 22 Sep 2020
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUSHIDO CRAIOVA anunta pierderea Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop matrimonial emis de Judecatoria Craiova cu nr 15 din 27.02.2001. 22 Sep 2020
S-a pierdut Certificat de Inregistrare original emis de ORC Bucuresti al societatii COTIRTA OVIDIU CRISTIAN PFA, F40/1229/19.03.2015, 34256624, cu sediul in Bucuresti, Bd. Splaiul Independentei, Nr. 273, Corp 4, Biroul 231. Il declar nul. 21 Sep 2020
Pierdut Atestat Marfa seria: 0164332001. Il declar nul. 18 Sep 2020
30.09.2020
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
Subsemnatul Pasere Adrian-Catalin declar pierdut atestat manager de transport cu nr 0006732 eliberat de A.R.R. Il declar nul. 18 Sep 2020
Subsemnatul BERCA IONUT declar pierdut atestat marfa. Il declar nul. 17 Sep 2020
Pierdut Certificat constatator de suspendare a activitatii emis pe data de 10.07.2013 de catre Oficiul Registru Comertului de pe langa Tribunalul Cluj al societatii LAND INVEST SRL.Il declar nul. 17 Sep 2020
Societatea RAM ROM PRO CONSTRUCT SRL cu sediul social in sat Ogrezeni,com. Ogrezeni,str. Principala,nr. 849,judet Giurgiu ,CUI 25213950,J52/130/2009 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B nr. 1961162 emis pe data de 03.03.2009 si certificatele constatatoare sediu si terti emise in baza declaratiei -tip model 2 nr. 3181 din 25.02.2009. Le declar nule. 17 Sep 2020
SC MEGATRON SOFTWARE SRL cu sediul in .BUCURESTI Str. ALEEA VERGULUI nr. 3 BLOC 21 SC 2 APT72 sector 2 cod identificare fiscala 26977670 numar registrul comertului J40/5366/26.05.2010 declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii. 11 Sep 2020
Pierdut certificat conducator ambarcatiune de agrement clasa-C/D eliberat de catre Autoritatea Navala Romana la data de 29.09.2011, nr.35814, pe numele Vaida Matei. Se declara nul 11 Sep 2020
Pierdut certificat marca nr. 070997 cu denumirea ORHIDEEA GARDENS acordat la 17.04.2006, avand nr. si data de depozit M 2005 10167 /28.05.2005, titular Pirturlea Daniel. 11 Sep 2020
Pierdut adeverinta inlocuitoare diplomei de licenta pe numele de Niculae V.Andreea Doinita, seria/eliberata la data de 06 iulie 2020, numarul 8930, a Universitatii din Bucuresti, Facultate de Psihologie si Știintele Educatiei, cu sediul in Bucuresti, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr 36-46, sect.5. 10 Sep 2020
Declar pierduta cartea de identitate pe numele de Hristescu Lia Hawa, seria RD, numar 964123. 10 Sep 2020
Societatea ANTONINUS GLOBAL COM SRL, J40/5035/2009, CUI 25452737, anunta pierderea urmatoarelor documente: Certificat de Inregistrare seria B1723926/15.04.2009- Incheiere judecatoreasca nr.4799/15.04.2009 Certificate constatatoare referitoare la activitatile desfasurate la sediul social si la terti, emise in baza Declaratiei tip- model 2 nr.187726/14.04.2009. Le declara nule. 10 Sep 2020
Pierdut certificat inmatriculare seria B nr. 3197655, al BLUEPLANET DISTRIBUTION SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevenei, nr. 145B, Complexul Rezidential Orhideea Gardens, parter, spatial P206, cam. 1 Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5182/2016, CUI 35932023, eliberat la 11.04.2016. Se declara nul. 10 Sep 2020
Pierdut diploma absolvire curs: "evaluarea competentelor pe simulator" - sef mecanic pe nave maritime cu un motor principal cu o putere de propulsie de 3000 kw sau mai mare Disea G. Alexandru Marius. O declar nula. 10 Sep 2020
Pierdut carnet de conducere pe numele Butuca Alexandru. Il declar nul. 10 Sep 2020
*Pierdut Diploma de BACALAUREAT, Liceul Gheorghe Sincai, pe numele de Ivan Cornel. O declar nula 10 Sep 2020
*Pierdut Diploma de Master, Facultatea de SNSPA- Bucuresti, pe numele Radu Alexandra- Elisabeta. O declar nula 10 Sep 2020
*Pierdut Diploma de licenta, eliberata de Facultatea de Drept - Dimitrie Cantemir pe numele de Falticeanu Maria Andreea. O declar nula. 10 Sep 2020
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Mircea Vulcanescu pe numele de Moise Aurelian. O declar nula 10 Sep 2020
*Pierdut Diploma de Master, Facultatea de Marketing, ASE Bucuresti, Nitu Irina Maria. O declar nula 10 Sep 2020
PIERDUT Stampila S-a pierdut stampila societatii ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL, marcata cu cifra 11 si Bucuresti-Romania. O declar nula 09 Sep 2020
Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul. 09 Sep 2020
© 2020 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.