WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4178 30 Ian 2023
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Anunturi pierderi

Pierdut Certificat de inregistrare B0680152 emis pe 25 .07.2006 si certificate constatatoare NR. 41385/ 25.07.2006 emise pe societatea MEGAFLUX ENERGI 2001 SRL, CUI 18877107, J3/1240/2006, cu sediul in Curtea de Arges, Str. Paltinis, Nr. 3B, Jud. Arges. Le declar nule. 30 Ian 2023
*S-a pierdut Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator BOZBICI NELU MAIK PFA cu sediul in Nasaud, str Iacob Muresianu, bl 6, sc F, ap 3, C.U.I. 42012965, F6/595/2019. Le declar nule. 30 Ian 2023
Pierdut contract vanzare cumpărare și anexe, pentru garsonieră din București, strada Piața Gării de Nord, nr 2, scara 1, ap 21, sect 1, pe numele Costescu (Trifu) Ecaterina. Le declar nule. 29 Ian 2023
Se declara pierdut Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA intracomunitar - RO42690038 eliberat in data de 26.06.2020 de catre AJFP Sibiu, apartinand SC DRACULA BYTES SRL - CUI 36398145. 27 Ian 2023
Pierdut acte student: carnet student, legitimatie calatorie si legitimatie biblioteca. Nume student: Rosu Radu 27 Ian 2023
S-au pierdut urmatoarele Certificate de Autorizatie: nr. 3064, nr. 3065, nr. 3066, , emise de Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Carol Davila, nr. 81, sector 5. Sunt declarate nule. 27 Ian 2023
Subsemnata Bengescu Issabelle- Marie declar ca mi-am pierdut carnetul de student si legitimatia de transport. Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul. 27 Ian 2023
*PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule. 27 Ian 2023
30.01.2023
sigle contracte finantate de Uniunea Europeana Anunturi fonduri europene Oferta de pret pe loc!
Asistenta specializata la publicarea comunicatelor de presa pentru incepere si finalizare a contractelor finantate de Uniunea Europeana. Machetarea va fi realizata de un grafician Profesional Global Press si o veti primi in maxim 1 ora pe email dupa postarea comenzii, pentru acceptul de publicare din partea dumneavoastra. publica acum
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula. 27 Ian 2023
*Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c,pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula. 27 Ian 2023
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana , din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str.Vedea nr.5, bl.91, sc.1, Et.1, ap.8, sect.5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.235, bl.67, sc.B. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut Contract de construire nr.1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule. 27 Ian 2023
*Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 25.05.1998, al contractului de vanzare-cumparare nr. 22589/25.05.1998, pe numele de Filoteia IANGUR. Il declar nul. 27 Ian 2023
*SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut proces verbal de predare primire de la adresa Calea 13 Septembrie nr.210 bl V40 ap.32. Il declar nul 27 Ian 2023
Miron Ana declar pierdut legitimatie parcare handicap seria DASM-CJ 3885. O declar nula 27 Ian 2023
SUBSEMNATUL Sasu Adrian, declar pierdut carnet de student emis de Facultatea de Teologie Ortodoxa- UBB. IL DECLAR NUL. 27 Ian 2023
S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al Societatii REMIND HEALTH SRL cu sediul social in Bucuresti sector 2 str. Arhitect Harjeu nr. 54 camera 6 etaj, avand CUI 39396556, Nr. ordine in Registrul Comertului J 40/7270/24.05.2018, Seria B nR.3490260. Il declaram nul. 26 Ian 2023
Subsemnata Alassar Shahed Sarah, studenta a Facultatii de Inginerie in Limbi Straine, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, an II, declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula. 26 Ian 2023
Pierdut legitimatie emisa de Camera Deputatilor pe numele Anina Liana Goia. O declar nula. 26 Ian 2023
Subsemnatul Micu Vasile in calitate de asociat si administrator al SC EUROCONSTRUCT TEHNO SILVA SRL, declar pierdute urmatoarele documente: Certificat de Inregistrare seria B Nr. 2495810, CUI 29300910, J40/13108/03.11.2011 si Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 26 Ian 2023
ziarul anunt de mediu®
30 Ian 2023Editia #4178
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.