WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4307
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Legitimatii

Pierdut legitimatie de student eliberata de Academia Navala Mircea cel Batran -Facultatea de Navigatie si Transport Maritim si Fluvial pe numele Constantin Bogdan-Alexandru. O declar nula. 22 Mai 2023
Pierdut carnet si legitimatie de studet UNATC, pe numele Diana-Gabriela Saracutu. Le declar nule. 22 Mai 2023
Declar pierdute carnetul de student, UMF "Iuliua Hatieganu" Cluj-Napoca, Facultatea de Medicina, Titular: Raicu Ecaterina, Nr. Matricol: 33951 si legitimatia de student pentru reducere transport pe acelasi nume. Declar ambele documente nule. 22 Mai 2023
Subsemnatul Tudorache Radu-Christian declar pierderea legitimatiei de student si carnetului de student emise de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din cadrul Universitatii " Politehnica" Bucuresti. Le declar nule 20 Mai 2023
Subsemnata Grigore Geanina declar pierderea legitimatiei de transport emisa de facultatea de medicina "Victor Papilian ", Sibiu. O declar nula. 20 Mai 2023
Pierdut Legitimatie de concurs pe numele Iliescu Marius, pentru examenul de admitere Unarte.Declar nula. 19 Mai 2023
Subsemnata Prodan Emilia Teodora. Studenta la ASE, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si de Mediu, declar litimatie transport pierduta. Odeclar nula. 19 Mai 2023
Subsemnatul Telecan Paul-Alexandru, student al Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca in cadrul Facultatii Educatie Fizica si Sport anul 2, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul. 18 Mai 2023
Pierdut legitimatie de transport si carnet de student, eliberate de Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti pe numele Vintila Ingrid Alexandra. Le declar nule. 18 Mai 2023
Subsemnata, Ngalema Sylvia Arlette declar că am pierdut cardul de transport eliberat de Universitatea Politehnică din București. IL DECLAR NUL. ( I, the undersigned, Ngalema Sylvia Arlette declare having lost the transport card issued by the Polytechnique University of Bucharest. Declare void. 18 Mai 2023
Subsemnatul Pandele Costin- Alexandru, student la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole, in anul 2 Licenta, declar pierdut carnetul de student. Il declar nul. 17 Mai 2023
Subsemnatul Florin Paraschiv declar pierdut cartent note student, emis de Politehnica. Il declar nul. 17 Mai 2023
Subsemnata Caracas Nicoleta declar pierduta legitimatia de avocat cu nr. 5771 eliberata de Baroul Bucuresti. O declar nula. 17 Mai 2023
Subsemnatul Virlan Serban Dumitru declar pierderea carnetului si a legitimației de student emise de către Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara in facultate de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere. Le declar nule. 16 Mai 2023
Subsemnatul Penisoara Cristian Marian, student al Facultatii de Inginerie Manageriala si Tehnologica- Oradea declar pierdut carnetul. Il declar nul. 16 Mai 2023
Subsemnatul Aron Robert-Alexandru, student al UMF Carol Davila, anul 1 la Facultatea de Medicină declar pierdute legitimație student , carnet student și legitimație bibliotecă. Le declar nule. 16 Mai 2023
Subsemnata Panait Denisa-Alexandra, fosta studenta a Facultatii de Drept a Universitatii Transilvania declar legitimatia si carnetul de student pierdute. Le declar nule. 15 Mai 2023
Subsemnata Alexoae Maria- Stefana, studenta la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucuresti, anul 1, declar ca am pierdut carnetul de student, legitimația de student și buletinul. Le declar nule. 15 Mai 2023
Subsemnata Caracuda Ana-Maria-Laura , studenta la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti , in cadrul Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole , anul I , declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul. 15 Mai 2023
Subsemnatul Rusu Vlad Gabriel declar pierdut carnetul de student emis de catre Facultatea de Hidrotehnica, specializarea Automatica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.Anul 3. Il declar nul. TEL: 0748597612 15 Mai 2023
Subsemnatul Dragos Hoholea declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emis de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti. Le declar nule. 12 Mai 2023
08.06.2023
ziarul anunt de mediu®
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
08 Iun 2023Editia #4307
Ziarul de Pierderi®