WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4574
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Legitimatii

Subsemnata Boboc Sofia-Andreea, declar pierduta legitimatia de transport pentru studenti emisa de Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, ASE. O declar nula. 23 Feb 2024
Pierdut legitimație student numele Munteanu Teodora. Declar nula. 22 Feb 2024
Pierdut legitimatie de serviciu pe numele Suvaila Rares - la IFIN-HH. O declar nula 22 Feb 2024
Pierdut carnet de student pe numele Craciun Alin- Ionut Universitatea Politehnica BucurestiFacultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică specializarea Antreprenoriat Industrial. Se declara actul nul. 22 Feb 2024
Pierdut Carnet si Legitimatie de student pe numele Larisa Movila. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Master Economie si Dreptul Afacerilor. Date contact returnare: 0742.432.011 Multumesc! 22 Feb 2024
SUBSEMNATUL Ciupitu Gabriel declar pierduta legitimație student pentru reducere la transport emisa de catre Facultatea de limbi străine. O DECLAR NULA. 22 Feb 2024
Pierdut legitimatie student pe numele Magureanu Teodor Gabriel, Facultatea de finante, asigurari, banci si burse de valori din cadrul ASE. O declar nula. Nr telefon: 0734193033 22 Feb 2024
SUBSEMNATUL Alomari Wesam Ahmad Saleh declar pierduta legitimație student emisa de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova O DECLAR NULA. 22 Feb 2024
Subsemnatul Petran George-Stelian declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Politehnica Bucuresti in cadrul Facultatii de Mecanica si Mecatronica. Le declar nule. 22 Feb 2024
Subsemnata Zama Ana- Ilinca, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti. Le declar nule. 22 Feb 2024
Pierdut Autorizație electrician autorizat ANRE III A, B cu nr. 201810683 eliberată de ANRE pe numele de Macarie Cristian. O declar nulă. 22 Feb 2024
SUBSMNATUL Samara Bashar declar pierdute CARDUL și LEGITIMATIA DE STUDENT , emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova. LE DECLAR NULE. 22 Feb 2024
Pierdut legitimatie avocat Banu Octavian Gabriel. Odeclar nula. 22 Feb 2024
Subsemnatul Ilie Alexandru Viorel Daniel declar pierduta legitimatia si carnetul de student emise de catre Facultatea de Medicina Dentara Titu Maiorescu. Le declar nule. 21 Feb 2024
Subsemnatul Ardelean Alexandru declar pierduta legitimatia de student emise de catre Facultatea de Cibernetica si Informatica Economica ASE. Le declar nule. 21 Feb 2024
Subsemnata Segorean Lorena Debora declar ca am pierdut carnetul de student al Universitatii de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu in cadrul Facultatii de Farmacie il declar nul 21 Feb 2024
Pierdut carnet de student pe numele Tuta Andrei- Florin, emis de catre Facultatea de Stomatologie din Bucuresti, an IV, seria 3, grupa 43, nr matricol 17429. Il declar nul. 21 Feb 2024
Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele Bindiu Claudia Florentina, eliberat de Facultatea de Sociologie Brasov. Le declar nule. 21 Feb 2024
*Pierdut legitimatie de student - Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA. 21 Feb 2024
*Am pierdut legitimația de concurs pe numele Mușat Valentina de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București. O declar pierdută și nevalidă intrucat imi era necesară pentru a redobandi Diploma de Bacalaureat in original care se află in prezent la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București 21 Feb 2024
*Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public 21 Feb 2024
01.03.2024
ziarul anunt de mediu®
© 2024 toate drepturile rezervate.
Politica de Confidentialitate / Anunt Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
01 Mar 2024Editia #4574
Ziarul de Pierderi®