WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4307
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Legitimatii

Pierdut Carnet de Student. Nume : Jitianu Marius Traian . Il declar nul. 31 Mai 2023
Am pierdut carnet de student pe numele Balescu Elena Amalia, din cadrul UAUIM, Facultatea de Arhitectura. Le declar nule. 31 Mai 2023
Subsemnata Dumitru Georgiana, declar pierdut carnetul de student, emis de Facultatea de Farmacie Carol Davila. O declar nula. 30 Mai 2023
SUBSEMNATA Grigore Andreea- Cristina. declar pierduta legitimatia de transport emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti. O declar nula. In cazul in care o gaseste cineva, ma poate contacta la adresa de mail: andreeagrigore144@yahoo.ro Multumesc. 30 Mai 2023
Pierdut /Furat act de identitate și legitimație handicap eliberat de DGASPC Bucuresti sector 2 pe numele de Toth Miklos, se declara nule !0737 562 448 25 Mai 2023
In data de 24.05.2023 la Cineplex Baneasa am pierdut un carnet de sudent al Facultatii de Politie din cadrul Academiei de Politie "A I Cuza" si ligitimatia de invoire in jurul orei 20:00 cu numele Burca Tuica Vlad Ion. LE DECLAR NULE. 25 Mai 2023
Subsemnata Filimon Lavinia, declar pierduta legitimația de student, emisa de Facultatea de Farmacie Carol Davila. O declar nulă. 25 Mai 2023
Subsemnata Al Atieh Elena ,declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Limbi si Litere Straine, Universitate Bucuresti. Seria F, nr 0025511. O declar nula! 24 Mai 2023
Subsemnata Ghita Ionica Madalina, declar pierdută legitimația de student emisă de către Universitatea din București, Facultatea de Geografie. O declar nula. 24 Mai 2023
Subsemnata Bleanda Anja Alexa, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Inginerie Medicala, Universitatea Politehnica Bucuresti. O declar nula. 23 Mai 2023
Subsemnatul Bulagea Darius, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student, din cadrul Universitatii de constructii Bucuresti. Le declar nule. 23 Mai 2023
Pierdut carnet student pe numele Miertoiu Marius - Gabriel, Universitatea Politehnica Bucuresti. 23 Mai 2023
Subsemnatul Curea Cosmin-George, declar pierderea legitimatiei de transport emisa de catre Facultatea de Jurnalism si Știintele Comunicarii, din cadrul Universitatii Bucuresti. O declar nula. 22 Mai 2023
Subsemnatul, Plesa Alexandru-Florin, student la Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice din cadrul Universitati: Politehnica Bucuresti, aduc la cunostinta urmatoarele acte pierdute: legitimatia de student si carnetul de student. Le declar nule. 22 Mai 2023
Subsemnata Bele Maria, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Universitatea De Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara, secția Medicină Veterinară. Le declar nule. 22 Mai 2023
Rogojanu Mara Valentina Flavia declar pierdute si nule Legitimatie de student si legitimatie student pentru reducere transport emise de FSAS, Universitatea București. 22 Mai 2023
DECLAR pierdute legitimatie de student si legitimatie de invoire Academia de Politie, pe numele Nicola Victor- Mihail. Le declar nule. 22 Mai 2023
Pierdut legitimatie de student pentru reducere/ gratuitate la transport, precum si carnetul de student, ambele eliberate de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" pe numele Calalb Andreea Elena. LE DECLAR NULE. 22 Mai 2023
Pierdut legitimație de student pe numele Morosanu Dora- Ioana eliberat de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca. O declar nula. 22 Mai 2023
Pierdut carnet de student pe numele de Neagu Marina in zona Garii. Il declar nul 22 Mai 2023
Legitimație student pierdută eliberată de Universitatea Politehnica Timișoara cu numele de Crișan Vasile. O declar nulă. 22 Mai 2023
08.06.2023
ziarul anunt de mediu®
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
08 Iun 2023Editia #4307
Ziarul de Pierderi®