WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4239
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

Declar pierdute chitante cu seria AST de la nr.0003271811 pana la 0003271820 si de la 0003271861 pana la 0003271870. 16 Mar 2023
Declar pierdut Licenta de insotitor de bord cu numarul de referinta RO-17-4241 eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele Mitu Alina. 15 Mar 2023
Subsemnata Velicu Elena domiciliata in Sos. Pantelimon 354, bl. 2, ap. 278, declar pierdut procesul verbal de receptie a ap. 278, situat in Sos. Pantelimon 354, bl. 2. Il declar nul 15 Mar 2023
Subsemnata Irina Iordachita, membru in Colegiul Psihologilor din Romania, declar pierdut Atestatul de libera practica, eliberat in data de 20.11.2015, Cod personal 18051. 15 Mar 2023
Subsemnatul Dr. Costache Adrian declar pierdut Certificat de competenta echografie nr. 42427 din 10 decembrie 1992, eliberat de Ministerul sanatatii Centrul de perfectionare a personalului superior sanitar. Il declar nul. 15 Mar 2023
Subsemnatul Deac Daniela mă numesc, locuiesc in Sibiu str Vișinilor nr. 17. Pierdut Livret Militar, seria F nr. 57140 din 31/12/2004 eliberat de UM 01434 Sibiu pe numele de DEAC MIHAI 15 Mar 2023
Pierdere acte proprietate pe numele de Vasile Constantin din Bucuresti str. Bucovina nr1 bis, Bl L10 A etj6 ap 81. Proces verbal pierdut de predare primire pt acelasi imobil. Le declar nule 15 Mar 2023
Pierdut certificat constatator Nr 38002 din 18.05.2020. Il declar nul. 15 Mar 2023
Declar pierdute: carnet de expert contabil nr 18059, numele ENE I. MARIANA, eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Filiala Bucuresti si stampila eliberata de aceeasi institutie avand acelasi nume: ENE I. MARIANA si acelasi numar: 18059.Le declar nule. 15 Mar 2023
Pierdut Proces- verbal de predare- preluare- recepție a locuinței incheiat in 28.09.1978 intre ICVL și Livadariu. 14 Mar 2023
Subsemnata PYSHNENKO OLENA nationalitate Ukrainiana am pierdut in conditii necunoscute certificat de cetatenie romana eliberat de AUTORITATEA NATOINALA PENTRU CETATENIE la data de 25.04.2017. Declar nul documentul. 14 Mar 2023
Pierdut contract de vanzare-cumparare locuinta, nr 04995 din 22.04.1999, pe numele Mitrica Cicilian Dumitru. Il declar nul. 14 Mar 2023
Pierdut CVC 5499/3/93 si proces verbal de predare a locuintei nr 5499/3/1993, incheiat intre Romconfort si Porojan Anca. Le declar nule. 14 Mar 2023
Subsemnata POPOVICI DANIELA RALUCA, avand calitatea de expert contabil membra a Filialei CECCAR Iasi, declar pierdut carnetul de membru emis de CECCAR. Il declar nul. 13 Mar 2023
Pierdut Permis de Navigatie pentru Ambarcatiune de Agrement utilizate cu scop recreativ in interes propriu. Numarul ambarcatiunii: 0418-Dej Tipul: NITRO Z 18 Numar de identificare ambarcatiune: US-BUJ84608 E617 13 Mar 2023
Veriliand SRL cu sediul in Iasi, str Amurgului, nr 10, cam 3, bl 258A, sc A, et 5, ap 17, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J22/3621/2019 CUI 41964771 DECLARAM PIERDUT aparat de marcat electronic fiscal, avand urmatoarele elemente de identificare, tipul DATECS serie DB4200078506 NUI7000442495. IL DECLARAM NUL. 10 Mar 2023
Subsemnatul Dragomir Paul Dumitru declar pierdut proces verbal de predare- primire emis de ICRAL Sector 3 al apartamentului din Calea Vitan nr 221 BL 9 SC 2 Parter Sector 3 Bucuresti pe numele Dragomir Vasile. Il declar nul 10 Mar 2023
Pierdut contract de vanzare- cumparare numarul 89 si proces verbal anexa, ambele din data de 15.03.1974, ale apartamentului numarul 11 din Bd. Dimitrie Cantemir 5, Bl. 6 Sc. A, Et. 3, sector 4, Bucuresti, pe numele Radan Aurel si Radan Elena. Le declar nule. 10 Mar 2023
Pierdut legitimație de student și carnet de student, Facultatea de Inginerie Mecanica și Mecatronică, Politehnica Bucuresti. Le declar nule 10 Mar 2023
Pierdut certificat ambarcatiune de agrement seria 19647 eliberat de Capitania Mahmudia, pe numele SC Cormoran Prod Impex SA, pentru ambarcatiunea nr. 01038. Il declar nul. 10 Mar 2023
Pierdut ecuson de serviciu pe numele Ciufu Sanda.Il declar nul 10 Mar 2023
01.04.2023
ziarul anunt de mediu®
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
01 Apr 2023Editia #4239
Ziarul de Pierderi®