WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4239
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

PIERDUT ACT CONCESIUNE nr.80/2000, pe numele BUTOI GHEORGHE, in Cimitirul Sfantul Vasile cel Mare. Il declar nul 23 Mar 2023
Pierdut certificat traducator autorizat de limba franceza, numar de autorizatie 29409 pe numele Cuzmulescu Alina Teodora, eliberat de Ministerul Justitiei. 23 Mar 2023
Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 9173/1991 eliberat de Regia autonoma de investitii si administratie locativa Sucursala "Vitan", pe numele Spatariu Dumitru Dan si Spatariu Georgeta. Il declar nul. 23 Mar 2023
Pierdere certificat SSD cu numarul 1857 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Spineanu Bogdan Marius . Il declar nul . 23 Mar 2023
Pierdere certificat SSD cu numarul 1853 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Neagoe Ioana Alina . Il declar nul . 23 Mar 2023
Subsemnata Ciulu Cristina in calitate de fiica a decedatului- Pană Stefan-, declar pierdute urmatoarele acte: Adeverință achitare locuinta cu Nr. 5700/1998; Proces verbal predare-primire al contractului de vanzare-cumpărare 13335/01.10.1991; Contract pentru plata in rate a locuinței cumpărate in baza contractului de vanzare cumpărate nr 13335/01.10.1991., pe numele de Pană Stefan. Le declar nule. 22 Mar 2023
Pierdut certificat membru CMS pe numele Dindere Cristina, avand seria AOY NR 05, emis in 19 ian 2011, declar nul. 22 Mar 2023
Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIA, IIB, nr. 201810425 din 21.04.2018, pe numele Budea Virgil-Cosmin. O declar nula 20 Mar 2023
Pierdut adeverinta plata integrala a apt nr17, Bd Lascar Catargiu 11A, et 3 , sector 1, Bucuresti. 20 Mar 2023
PIRDUT AUTORIZATIE CONSTRUIRE NR. 258 DIN 24.04.2003 ELIBERATA DE PRIMARIA SECT. 3. O DECLAR NULA. PIERDUT PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 224 DIN 17.09.2004. IL DECLAR NUL. 17 Mar 2023
Subsemnatul Raileanu Stefan, DECLAR PIERDUT- Certificat de Nationalitate avand nr. identificare- ANR 3344, nr. matricol 24, eliberat de Autoritatea Navala Romana la data 19 06 2014. IL DECLAR NUL. 16 Mar 2023
Pascal Sorin Ionel declara pierdut contract de vanzare cumparare Nr. 37599 din data de 18.05.1994 incheiat intre Gyorgy Ferenc si R.A. Comprest Brasov. 16 Mar 2023
Dan Niculae cu domiciliul in Bucuresti, str. Lugajana nr. 4, bl. 12, sc. A,ap. 33, sector 3 aduc la cunostinta pierdera carnetului de munca seria B. c. nr. 0262662, eliberat la 15 August 1979 de I. T.A. Ilfov 16 Mar 2023
Declar pierduta parafa carti de munca ITM Bucuresti Nr.178 Stanescu Irina Anca. O declar nula. 16 Mar 2023
Pierdut proces verbal predare/primire locuinta incheiat intre Mihăilă Nicolae si Sucursala Vitan ICRL-PMB pentru garsoniera din str.Barajul Bistritei nr.12, bloc.4, sc.1, etaj 8, ap.99, sect.3- Bucuresti. Declar nul 16 Mar 2023
Dr Bogdan Simona CMS.DB.declar pierdut certificat membru seria 01065792 16 Mar 2023
Pierdut carte Pierdut telefon cu numarul 0787.871.183 in perioada 1 iunie 2020 19 ianuarie 2021. LE DECLAR NULE. 16 Mar 2023
Pierdut legitimație pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafață pe numele Dumitra Elena Claudia. O declar nula. 16 Mar 2023
Pierdut abonament RATB-persoana cu handicap eliberat pe numele Manea Eugen. Declar nul 16 Mar 2023
SC SZFashion SRL cu sediul in str.Lucian Blaga 7,sad 9, Timisoara. CUI 27027555, J35/ 905/2010. Declaram pierderdut Acord Pentru desfasurarea exercitiilor comerciale cu nr.6997/11.01.2013 16 Mar 2023
Pierdut contract NR. 1705/9/1978 si proces verbal pe numele SEIC NICHIAR. Le declar nule. 16 Mar 2023
01.04.2023
ziarul anunt de mediu®
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
01 Apr 2023Editia #4239
Ziarul de Pierderi®