WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3959 25 Iun 2022
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

*SC RORO MED SRL , CUI 16066311, J40/672/21.01.2004, sediul:Bucuresti ,str.Pompiliu Manoliu ,nr.11,et.8,ap,39,camera 1,sect.2, declar pierdute: -CARTE DE INTERVENTIE a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 -REGISTRU SPECIAL a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 LE DECLAR NULE 17 Iun 2022
*Pierdut certificat de conducator ambarcatiune de agrement numarul 28765,eliberat de Autoritatea Navala Romana la data de 26.05.2010, pe numele Savu Ioana Andreea. Il declar nul. 17 Iun 2022
Pierdut Proces Verbal de predare primire si adeverinta plata integrala conform contract de plata in rate nr. 11514/3/1991 pe numele Toneanu Tudor si Toneanu Anica. Declar nule. 16 Iun 2022
Pierdut certificat Asistenta medicala CERONAV. Paunescu Andrei. 15 Iun 2022
Pierdut, pentru imobilul la adresa București, str CHILIA VECHE nr 6, bl A8, sc 3, et 4, ap 43, sector 6, Contract vanzare- cumpărare imobil; Proces verbal de predare primire imobil; Adeverinta achitare integrala imobil. Le declar nule. 15 Iun 2022
Pierdut autorizațiile de construire nr. 145/11/S/39352 din 11.04.2017, respectiv nr 493/ 26/D/ 9760 din 10.12.2020 eliberate de Primaria Sector 1, impreună cu plansele "vizat spre neschimbare", eliberate pe numele Violeta Simionescu. Le declar nule. 15 Iun 2022
Pierdut card disability nr. 2785 Grigoras Dragos. Il declar nul. 14 Iun 2022
Pierdut borseta cu 3 stampile apartinand SC MEDIAROL TEAM SRL, SC EVENTUAL PRO SRL si SC NETABRA SRL. Le declar nule. 14 Iun 2022
SUBSEMNATII Vlascianu Dana si Klingh Jan Gustav Niklas, domiciliati in Bucuresti, sect.1, str. Zagazului, declaram pierdut prelungirea Certificatului de Urbanism nr. 468 din 17.09.2003, emis de Primaria Voluntari. Il declar nul. 14 Iun 2022
Pierdut Legitimatie de serviciu cu nr. 2700 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei pe numele Firtescu Dan.O declar nula. 14 Iun 2022
Pierdut certificat de casatorie seria CY nr 169906 eliberat de Primaria mun. Bistrița la 03.03.2017. Il declar nul 14 Iun 2022
Pierdut numar document autorizare CAFR / ordin autorizare ASPAAS cat si document de autorizare CAFR / ordin ASPAAS pe numele Calomfir Valentina, inregistrat sub numarul AF4039 in registrul Auditorilor Financiari din Romania. 13 Iun 2022
Pierdut Ordinul Prefectului Nr. 063 eliberat la data de 07.02.2001 de catre Prefectura Judetului Ilfov al Dobre Lucian George cu domiciliul in Com. Chiajna, Sat Rosu, Str. Sg. Tudor Gheorghe, nr. 27 A. Se declara nul. 13 Iun 2022
PIERDUT cartela magnetica acces in INOE 2000, Magurele- Ilfov, pe numele Chilibon Irinela. O DECLAR NULA. 11 Iun 2022
Subscrisa SC Smart Bet SRL, cu sediul in București, Sector 3, strada Vlad Județul nr 55, CUI 32393110, J40/13153/24.10.2013, declaram pierdute: Casa de marcat cu seria: DB4100007491- NUI 4000043552; Casa de marcat cu seria DB4100052865- NUI 8000530965; Casa de marcat cu seria DB4100055182. La ultima casa de marcat lipsesc si documentele aferente. LE DECLARAM NULE. 11 Iun 2022
Declar pierdut certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania,emis pe numele Naghiu (Barbu) Alexandra, seria BV nr. 16938. Il declar nul. 11 Iun 2022
Declaram pierduta Carte de Interventii a imprimantei fiscale MFJE TMT 20-22 SERIA MCP202001356, Numar Unic de Identificare 9000470230, detinuta de Transpeco Royal International, CUI RO30112073, pentru punctul de lucru din Str Ion Sahighian nr 1, Sector 3 10 Iun 2022
Subsemnatul Gabriel Sandu, domiciliat in Mizil, str. Nicolae Balcescu, nr 221, Jud Prahova nascut in data de 08.09.1963 declar pierdut CI seria PX, nr 294089 si permis de conducere. 10 Iun 2022
Pierdut proces verbal predare- primire locuinta in baza contractului de vanzare- cumparare nr. 5357 din 12.06.1991, pe numele Isar Maria. 10 Iun 2022
Subsemnatul Radu Razvan- Alexandru declar pierdut Permis de Exercitare CNCAN in domeniul nuclear GR specialitatea MRIVX-M nivelul 2 nr. 1279/2019. Il declar nul 09 Iun 2022
Pierdut certificat de inregistrare SC PAUL CAR SERVICE SRL, 33864674, J12/3391/2014 . Il declaram nul. 08 Iun 2022
25.06.2022
ziarul anunt de mediu®
25 Iun 2022Editia #3959
© 2022 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.