WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4307
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

Subsemnatul Laurentiu Nae declar pierdute dovezile de plata a contractului de vanzare- cumparare imobiliara, cu plata in rate, nr. 752/21.09.1994. 07 Iun 2023
*Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul. 07 Iun 2023
*Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul. 07 Iun 2023
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul 07 Iun 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL 07 Iun 2023
*Subsemnatul Panait Andrei Ovidiu, domiciliat in Craiova, declar pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.68 situat in Craiova. Il declar nul. 07 Iun 2023
**Pierdute: Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule. 07 Iun 2023
Subsemnata Stoica M. Stefania avocat Baroul Bucuresti declar pierdute acte contabile anii 2005-2009 inclusiv: chitante, facturi, registrul de incasari si plati; declaratii de venit anii 2005-2021 inclusiv. 02 Iun 2023
Pierdut permis de conducere si carte de identitate IF 792571 pe numele Badea Adrian Cristian. Le declar nule. 02 Iun 2023
Subsemnatul Secara Adrian, declar pierduta adeverinta ANRE nr.201820044/04.05.2018 si nr. 201810672/ 04.05.2018, emise de ANRE. Le declar nule. 31 Mai 2023
Subsemnata HU MUN HUAN, declar pierduta adresa nr. 1450 / 20.11.1978 emisa de ICVL pe numele Vajda Juliu. Precizez ca o declar nula. 31 Mai 2023
Pierdut certificat de inscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 97 din data de 27.10.2005 - Judecătoria Sector 2, denumire Asociatia C.I.S.V. - ROMANIA. il declar nul. 31 Mai 2023
Subsemnata Moiceanu Mihaela, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Alea Sandulesti nr. 2 , bl. OD7, ap.126 , declar pierdut CC nr. 65973, pe numele Tataru Miltiade si Tataru Elena, al locuintei din Bucuresti, sect.3, str. Murgeni nr.5 , bl. L 28, ap. 28. Il declar nul. 31 Mai 2023
Pierdut autorizatie ANPC Directia Metale Pretioase Pietre Pretioase si Proces Kimberley. 31 Mai 2023
Pierdut Contract de vanzare cumpărare 5050, intre I.C.R.A.L. "Foişor" şi Teodorescu Felicia, din 01.06.1991. 31 Mai 2023
Pierdut legitimatie student-Dumitriu Georgiana, emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea Administratie si Afaceri.O declar nula. 31 Mai 2023
Pierdut carnet si legitimatie de transport de student pe numele Stoianovic Iasmina emise de Facultatea de Automatica si Calculatoare, CTI, UPT. Le declar nule. 31 Mai 2023
Pierdut proces verbal anexa la contract de construire nr. 6386 din 1970 pe numele Ivan Dumitru si Ivan Ileana. Il declar nul. 31 Mai 2023
Pierdut card acces pentru ELI-NP pe numele Pătrășcoiu Robert-Daniel. il declar nul! 31 Mai 2023
INTERBRANDS ORBICO SRL cu sediul social in Str. Nutu Ion, Nr.44, Sector 5, Bucuresti, identificata prin CUI RO3786280, J40/9571/1993, declara pierdute urmatoarele documente: Carte de Interventie, Registru Special si Declaratie de Instalare pentru Casele de marcat DATECS, model DP 25, cu seriile DB4200086521, DB4200009470, DB4200116704, Carte de Interventie si Declaratie de Instalare pentru Casele de marcat DATECS, model DP 25, cu seriile DB4200086119, DB4200086514, DB4200086362, DB4200115537, Registru Special pentru Casa de marcat DATECS, model DP 25, cu seria DB4200115535. 30 Mai 2023
Pierdut Act Adițional la Contact de vanzare- cumpărare in rate nr. 2T/1362/15.06.1993 și Dovada achitare integrală locuință Pe numele Sandu Sorica și Sandu Aurel. Le declar nule. 30 Mai 2023
08.06.2023
ziarul anunt de mediu®
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
08 Iun 2023Editia #4307
Ziarul de Pierderi®