WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4178 30 Ian 2023
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

Pierdut contract vanzare cumpărare și anexe, pentru garsonieră din București, strada Piața Gării de Nord, nr 2, scara 1, ap 21, sect 1, pe numele Costescu (Trifu) Ecaterina. Le declar nule. 29 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul. 27 Ian 2023
*PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula. 27 Ian 2023
*Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c,pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula. 27 Ian 2023
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana , din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str.Vedea nr.5, bl.91, sc.1, Et.1, ap.8, sect.5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.235, bl.67, sc.B. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut Contract de construire nr.1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule. 27 Ian 2023
*Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul. 27 Ian 2023
*Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 25.05.1998, al contractului de vanzare-cumparare nr. 22589/25.05.1998, pe numele de Filoteia IANGUR. Il declar nul. 27 Ian 2023
*SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL 27 Ian 2023
*Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule. 27 Ian 2023
*Pierdut proces verbal de predare primire de la adresa Calea 13 Septembrie nr.210 bl V40 ap.32. Il declar nul 27 Ian 2023
Pierdut contract vanzare- cumparare si proces verbal predare, nr. 5732/2009, pe numele Barbatescu Verona. 26 Ian 2023
S-a pierdut stampila societatii Complex Bicaz SA marcata cu CUI 7639045 si J13/2247/1995, neagra, tip tabachera. Aceasta se declara nula, pierduta. 21 Ian 2023
Subsemnatul Oltean Ciprian declar că am pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU-OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania). IL DECLAR NUL. (In cazul in care cineva il găsește ma puteti contacta la numărul 0745.168.918 sau la adresa de email oltean_ciprian81@yahoo.com. Mulțumesc.) 20 Ian 2023
30.01.2023
ziarul anunt de mediu®
30 Ian 2023Editia #4178
© 2023 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.