WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4574
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

PIERDUT CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT SERIA A016207. IL DECLAR NUL. 01 Mar 2024
Pierdut Document de Inregistrare Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul, nr. VA-1785 din 23.02.2009 pe numele PFA Gavriloaia Florin. Il declar nul. 01 Mar 2024
Asociatia Patronala a Producatorilor , Importatorilor si Furnizorilor de Dispozitive Medicale- A.P.P.I.F.D.M., cu sediul in Bucuresti, str.Ardeleni nr.9, ap.2, et.1, (cam.3), sect.2, anunta pierderea Certificatul de inscriere a persoanei juridice nr.18/07.07.2011, emis de catre Judecatoria Sect.2. Se declara nul. 29 Feb 2024
*Pierdut parafa expert contabil Petre Daniela-Florina, valabila 2019, carnet expert contabil numarul 10824 29 Feb 2024
Pierdut declaratie privind conditiile igienico- sanitare, anexata autoriatiei nr. 310/11.03.2014, emisa de D.S.P Bucuresti. 29 Feb 2024
Pierdut act concesiune nr.83/1981, pe numele Rau Maria, seitan Anica, Cristea constantin, al locului de veci din parcela D53 bis- cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul. 28 Feb 2024
Pierdut adeverinta plata integrala rate de catre titulari, conform contract nr. 29299/ 1992, emisa in data de 24.05.2015, pentru imobilul din Bucuresti, Str. Cap. Misca Petre nr 10 bl. M9, sc1, ap 47, Sector 5. O declaram nula. 28 Feb 2024
Pierdut Atestat Absolvire Curs ANAD, pe numele BRIGHIDOVICI DRAGOS. Il declar nul. 27 Feb 2024
SC SZFashion SRL cu sediul in str.Lucian Blaga 7,sad 9, Timisoara. CUI 27027555, J35/ 905/2010. Declaram pierderdut Acord Pentru desfasurarea exercitiilor comerciale cu nr.6997/11.01.2013 27 Feb 2024
Pierdut abonament RATB-persoana cu handicap eliberat pe numele Manea Eugen. Declar nul 27 Feb 2024
Pierdut Certificat membru Colegiul Medicilor din Romania nr. 28477 din data de 29.01.2018, pe numele Diaconu Nicolae- Costin. Il declar nul. 26 Feb 2024
Subsemnatul Miu Dumitru si Miu Florica pierdut adeverinta plata integral. 26 Feb 2024
Subscrisa SC HAPPINESS BULB SRL, cu sediul in Vrancea, sat Milcovul, com Milcovul, avand CUI 27649795, declar pierdute cartea de interventii, registrul special si declaratia de instalare a casei de marcat fiscale, marca Daisy Expert SX, seria ZEX 024842 si numar unic de inregistrare 400198733. O declar nula. 26 Feb 2024
Subscrisa SC ANASERI PAN SRL, cu sediul in sat Olteni, com Vartejcoiu, str. General Mihai Stanescu nr. 89, avand CUI 39892320, declar pierduta cartea de interventii, registrul special si declaratia de instalare a casei de marcat fiscale, marca Daisy Expert SX, seria ZEX 024844 si numar unic de inregistrare 8000198735. O declar nula. 26 Feb 2024
Pierdut Act de concesiune nr.935/1964,pe numele Popescu Elisabeta,biserica Adormirea Maicii Domnului- Giulesti. Il declar nul. 26 Feb 2024
*Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule. 24 Feb 2024
*Pierdut chitantier ABC Asigurari, cu seria BWLU, de la numarul 8623676 la numarul 8623700. Il declar nul. 24 Feb 2024
Pierdut act aditional 3932A/ 07.03.2000 la contract de vanzare 3932 din 07.04.1998 24 Feb 2024
Pierdut contract de vanzare- cumparare cu plata in rate nr 2352/22672 din 18.12.1996 intre Primaria Municipiului Bucuresti, mandatar sc Herastrau Nord ca vanzator si Popa Marin, Popa Gheorgita cumparatori. 24 Feb 2024
**Pierdute: Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule. Publicat prin www.pierderionline.ro 24 Feb 2024
**Pierdute: Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule. Publicat prin www.pierderionline.ro 24 Feb 2024
01.03.2024
ziarul anunt de mediu®
© 2024 toate drepturile rezervate.
Politica de Confidentialitate / Anunt Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
01 Mar 2024Editia #4574
Ziarul de Pierderi®