WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3751 29 Noi 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Acte Firma

Pierdere certificat constatator activitati prestare la terti 2813/21.01.2019 pentru firma CONSTANTIN FRANCISCO RAZVAN PFA. 22 Noi 2021
Societatea SC GENIIS INTERNATIONAL SRL, avand datele J40/2837/2009, avand CUI 25221864, declara pierdut certificatul unic de inregistrare. Persoana de contact: Baston Melania 0726.488.829. 22 Noi 2021
Pierdut autorizatie sanitara veterinara nr. IF-08 din 26 ianuarie 2009 emisa de DSVSA Ilfov pe numele societatii SC SILVET SRL, PL Otopeni, str. 23 August, Registrul Comertului J23/471/ 30.03.2004, CUI 16293845. Se declara nula. 22 Noi 2021
Pierdut autorizatie sanitara veterinara nr. IF-09 din 19 martie 2009 emisa de DSVSA Ilfov pe numele societatii SC SILVET SRL, PL Buftea, str. Piata Centru, Registrul Comertului J23/471/ 30.03.2004, CUI 16293845. Se declara nula. 22 Noi 2021
Pierdut Certificat Constatator SC BIN FURNITURE DESIGN SRL, CUI 39560038. 22 Noi 2021
Pierdut Certificat Constatator SC BIN FURNITURE DESIGN SRL, CUI 39560038. IL DECLAR NUL 22 Noi 2021
Pierdut certificat constatator nr. 64429/ 13.11.2007 eliberat in 15.11.2007 al societatii Main Contractor Service SRL, CUI 22745805 si J40/10690/2010 pentru punctul de lucru situat in Bucuresti, sector 3, str. Vlaicu Voda nr. 7 bl. C8, sc. C, et. 5, ap. 87. Il declar nul. 22 Noi 2021
BITBRENER SOLUTIONS SRL, J40/17104/2018, CUI 39246478, declara pierdute certificatul de inregistrare B3679208/28.11.2018, rezolutia 31443/ 26.11.2018 si certificatul constatator aferent schimbarii sediului social. 22 Noi 2021
S. C. Daana Auguriti SRL J/15/416/2010 declara pierdute certificatele constatatoare nr. 33175/18.08.2010 si nr. 34022 / 31.08.2010, le declar nule 22 Noi 2021
SC Legalize Music&Entertaiment SRL, CUI.28890197, J40/8799/2011, sediul in Sector 6-Bucuresti, str.Dr.Taberei nr.39, bloc.OS4, sc.II, et.8, ap.75, declar pierdut si nul certificat constatator pentru sediul social cu nr.26649/23.01.2014 emis in temeiul art.17,alin.1,lit.c din legea 359/2004 cu nr.26649/23.01.2014 22 Noi 2021
Declar pierdut Certificat de inregistrare nr B1974451 si Certificat constatator nr 13681/05.05.2010 pentru Sc Manu& Alin Com Srl, RO 22466258, J39/830/2007 cu sediul in Ors Marasesti, jud Vrancea, str Zorilor nr33, bl AB, sc A, ap 2. Le declaram nule. 22 Noi 2021
SC GB INDCO SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, bd. Dimitrie Cantemir. Nr. 9, bl. 7, sc.1, et.1, ap.8, RO10421821, J40/2728/1998 declara pierduta autorizatie de construire nr 397/28.11.2017 emisa de Primaria Orasului Popesti Leordeni. 22 Noi 2021
Pierdut certificat constatator al firmei PEDA Management Group SRL, CUI: 22188313, J40/14526/2007, pentru punctul de lucru Jud Ilfov, localitatea Voluntari, strada Pipera nr82. il declar nul 22 Noi 2021
Societatea AGRICULTURA LUCEAFARUL DIMA SRL cu sediul social in sat Potlogi, comuna Potlogi, str. Olteni, nr 17, judetul Dambovita, inregistrata la ONRCB sub nr. J/15//1153/2017, avand CUI 38050910 declara pierdut certificatul de inmatriculare al societatii avand seria B, nr.3531486 eliberat la data de 02.08.2017 . 22 Noi 2021
Pierdut Certificat de inregistrare al IPRODCOMTUR TIBRIN SRL , CUI 390787, J40/5887/1990. Il declar nul . 22 Noi 2021
PIERDUT Autorizatie sanitar veterinara pentru activitatea Cresterea bovinelor de lapte pentru PFA CIINEAN TRAIAN RUBEN, CUI 34329971, Nr. Reg.Com.: F12/621/2015, Sediul sat Cublesu Somesan, nr. 285, jud. Cluj. Se declara nula. 22 Noi 2021
SC PIOANA PREST SRL, Loc. Hateg, Str. Riul Mare, Nr.51, Jud. Hunedoara, J20/999/2006, CUI 18824102, declar pierdute Certificate Constatatoare, Acte Constitutive emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara si Certificat de Inregistrare in scopuri de TVA cu seria B nr. 1030973 din data 03.08.2011. LE DECLAR NULE. 22 Noi 2021
Pierdut certificat de inregistrare fiscala in original, pentru Asociata de Proprietari, bl. M31, din Municipiul Bucuresti, sector 3, Bvd. Mircea Voda 41, bl. M31, avand CIF: 15885172, data emiterii 11.11.2003. IL DECLARAM NUL. 22 Noi 2021
SC NARIANA REAL ESTATE ROMANIA SRL avand J40/10374/2018, CUI 32580178 declara pierdut Certificatul de Inregistrare seria B nr 3496573/20.07.2018. Il declaram nul. 22 Noi 2021
SC HTS HEALTH THROUGH SPORT SRL avand J40/2824/2020, CUI 42322150 declara pierdut Certificatul de Inregistrare seria B nr 3995500/26.02.2020. Il declaram nul. 22 Noi 2021
SC BLUE HILL ROMANIA SRL avand J40/8107/2018, CUI 28724739 declara pierdut Certificatul de Inregistrare seria B nr 3491972/11.06.2018. Il declaram nul. 22 Noi 2021
29.11.2021
ziarul anunt de mediu®
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.