WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4624
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Acte Firma

Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4540 din 11.12.2014 emisa de CNSIPC. 03 Apr 2024
Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4538 din 11.12.2014 emisa de CNSIPC. 03 Apr 2024
Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 8400 din 12.09.2018 emisa de CNSIPC. 03 Apr 2024
Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4541 din 11.12.2014 emisa de CNSIPC. 03 Apr 2024
Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4586 din 14.01.2015 emisa de CNSIPC. 03 Apr 2024
S.C. HYPNO BERRY S.R.L.,cu sediul in, Ilfov Str. Occidentului, parcela 22, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6955/ 2018, avand cod fiscal 39366270, reprezentata legal de dl. Alexandru Mazilu, pierdut certificat de inregistrare si constatator cu modificarea sediului. 03 Apr 2024
Pierdut autorizatie ANPC pentru metale si pietre pretioase nr. 6795 - SC Ofer Cash SRL. O declar nula. 03 Apr 2024
Pierdut certificat inregistrare pentru GIF HELP SERVICES S.R.L., Cui: RO43933216, J12/1356/2021, JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA TAZLAU, NR.9, SC.1, AP.11. 03 Apr 2024
Pierdut certificat constatator pentru firma: GIF HELP SERVICES SRL 02 Apr 2024
Subscrisa SC GENIE US CENTER SRL cu sediul in Bucuresti, str. Reconstructiei, nr. 8, CUI: 32867648, J40/2520/2014, declar ca am pierdut toate actele firmei (certificat inregistrare, act constitutiv, contract, etc). Le declar NULE 01 Apr 2024
Pierdut duplicat certificat de inregistrare pentru firma Mondial Nail SRL, CUI RO 21040164, J 40 / 2589 / 2007, adresa Str Frumusani 2, bl 37, Sc B, ap 71, sect 4, Bucuresti. Il declar nul 29 Mar 2024
Pierdut certificat de inregistrare seria B3666287 si certificat constatator nr. 20502 07.06.2018 ale societatii KARINA PURE FIT SRL, J32/830/2018, CUI 39466805. Se declara nule. 29 Mar 2024
Societatea C&I Logistica Auto Global SRL, cu sediul in com. Mogoșoaia, Șos. București- Targoviște, nr. 29 jud. Ilfov, inregistrată la registrul comerțului sub nr. J28/3490/2012, avand CUI: 23830240, prin administrator Zamfir Cristian, a pierdut certificatul de inregistrare seria B, nr. 2688374 din 10.02.2012 și trei certificate constatatoare nr. 30365/07.04.2020 emise de ORCT Ilfov pentru sediul social situat in com. Mogoșoaia, sos București-Targoviște, nr. 29, jud. Ilfov, pentru punctul de lucru situat in București, sector 3, str. PISCUL RĂCHITEI, nr. 10-12, și pentru Terți. Se declară nule. 29 Mar 2024
Pierdut certificat de inregistrare B 4034697 eliberat la 18.05.2022 de Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalului Timis pentru Societatea Mafteiu - Scai Vlad - Teodor Pfa, CUI 41960028. DECLAR NUL 29 Mar 2024
ACETICA COMPANY SRL declara pierdut Certificat constatator emis la data de 06.12.2004 pentru infiintare punct de lucru - FABRICA DE OTET (CAEN 1587) in municipiul Bistrita, str. Libertatii, nr. 50 , judetul Bistrita - Nasaud. Activitati la sediu : 1587-Fabricarea condimentelor .Il declaram nul. 29 Mar 2024
*S.C. THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE SRL,cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr.J40/2455/1997, CIF-9320416, declaram pierdute acte casa de marcat: Cartea de interventie si Registrul special pentru aparatul de marcat electronic fiscal tip DATECS, model DP25, serie aparat DB4200046300, seria fiscala a aparatului 5000272937. Le declaram nule. 29 Mar 2024
*Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL- D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti - Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL! 29 Mar 2024
SC MHM INTERNATIONAL INVESTMENTS SRL , cui 44188438 , nr inreg J40/7639/2021 cu sediul social Aleea Barajul Lotru Nr. 11, Bucuresti Pierdut Carte de Interventii, Registru Special si Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelului de marcat electronic fiscal, a AMEF model DP25, tip Casa de marcat, serie fiscala DB4200123470 instalata la pct de lucru Strada Franceza nr. 44 Le declaram NULE. 29 Mar 2024
S.C. Real Miro Gaz , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362 , NUI 5000470236. Le declaram nule. 29 Mar 2024
SC Transylvania Euro Workers SRL, avand cod unic de inregistrare 30715171, si numar de ordine in Registrul Comertului J32/848/2012 din data 26.09.2012, declar pierdute si nule Certificatul de Inregistrare Seria B Nr. 2634969 din 15.10.2012, si Certificat Constatator Nr. 527411 din 27.09.2012, ambele eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu 29 Mar 2024
Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA -ROMANIA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALADE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.211349 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.181 SIGHISOARA jud Mures Mun Sighisoara Str Aleea Daliilor nr.6 Autorizatie: Reg.Fin.378/1999; Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 11500699 Data atribuirii 02.03.1999 Data emiteri 07.11.2011 SE DECLARA NUL 29 Mar 2024
20.04.2024
ziarul anunt de mediu®
© 2024 toate drepturile rezervate.
Politica de Confidentialitate / Anunt Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
20 Apr 2024Editia #4624
Ziarul de Pierderi®