WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3959 25 Iun 2022
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Acte Firma

Pierdut certificate constatator activitati autorizate la sediu si terti si Certificat de Inregistrare B4182494 al ICEL MOBILE SRL Bucuresti sec.2 str. Lt. S.Visarion 16 bl.118A sc.A et.9 ap.39 cam.1 CUI 43686167 J40/2009/2021. Se declara nule 15 Iun 2022
SC TRASPECO ROYAL INTERNATIONAL, CUI 30112073, declara pierdute Registrul Special si declaratii de instalare aferente imprimantei fiscale cu seria MCP202001356, NUI 9000470230, pentru punctul de lucru din str Ion Sahighian nr 1, sector 3, Bucuresti. Le declaram nule. 14 Iun 2022
Pierdut Certificat Constatator si Certificat de Inregistrare seria B, nr.0955316 eliberat la data de 12.06.2007 de catre ONRC Bistrita al SC GROUPE PRAETORIA TRAJAN SRL cu sediul in Mun.Bistrita, B-dul 1 Decebal,nr.52,sc.B, et.4, ap.39, judetul Bistrita- Năsăud, avand CUI 17649232, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/524/2005.Se declara nule. 11 Iun 2022
Subscrisa, Constructii si Transport Gherase S.A cu sediul social in Bucuresti, Sos Gherase, Nr. 66- 70, Sector 2, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40//25414/1993, Cod Identificare Fiscala 4943839, solicita publicarea perderii Codului Unic de Inregistrare seria B, nr. 1126031, eliberat de ONRC Bucuresti, certificat pe care il declaram nul. 11 Iun 2022
SC The Brewery SRL", fosta "SC Bere de Casa SRL", CUI RO 27246466, anunta pierdut Registrul Unic de Control de la sediul social din Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 201, bl. 87, sc. 2, ap. 64, Sector 4, eliberat de catre ANAF Sector 4 si il declara nul. 11 Iun 2022
Declar pierdut carnet de student pe numele Matei Stefan-Mihai, student la facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. 11 Iun 2022
Societatea Celebration Tradin SRL cu sediul social in Bucuresti sector 5 strada Antiaeriana nr 113 bloc A 1 CUI 21861550 J40/ 10754 / 04.06.2007 a pierdut certificat Constatator nr 458679/ 11.09.2020. Il declar nul 11 Iun 2022
Societatea Celebration Trading SRL cu sediu social Bucuresti, sector 5, str Antiaeriana nr 113, bloc A 1, CUI 21861550, J40/10754 /04.06.2007 a pierdut certificat de inregistrare si certificatele constatatoare. Le declar nule. 11 Iun 2022
Rosu Georgeta Carolina persoana fizica autorizata, CUI 36607683, Reg. Com. F40/1623/2016, declara pierdut certificatul de inregistrare B3232609 emis in data de 31.10.2016. Il declar nul 11 Iun 2022
Diplomatic Digital SRL CUI 22836857, J40/8673/2009, declara pierdut Certificatul de Inregistrare seria B numar 2412112 emis in data de 27.04.2010 11 Iun 2022
SC Celebration Trading SRL a pierdut certificat constatator nr 458679 / 2020 de la punctul de lucru din str Prof Mihail Georgescu nr 24. Il declaram nul. 11 Iun 2022
SC FIRES FACTORY 2018 SRL cu sediu social Lugoj, str. 13 Decembrie nr 89, CUI 39426428, J35/1824/2018 declaram pierdut Certificat de Inregistrare si Certificatele Constatatoare. Le declaram nule. 11 Iun 2022
Declar Pierdut : certificat de inregistrare fiscală C.U.I : 44852578 / număr de inregistrare in RC : J40/15296/2021 cu sediul social : sector 4 , Principatele Unite , 38-40 . Menționez ca l-am pierdut in zona Stefan Cel Mare sector 2. 10 Iun 2022
SC DISOAR SRL Nr. ord.registru com./ an: J22/1904/2012 Cod fiscal: RO30877130 Sediul: VISAN 108, Bl.-, Sc.-, Et.1, Ap. 3 Judetul: Iasi declara pierdute si nule certificatul constatator, certificatul unic de inregistrare,actul constitutiv si certficatul de TVA. 10 Iun 2022
Sc PROAGRODEN SRL Nr Ord registrul comertului J 34/3003/2022. Cod fiscal RO30991436 cu sediul in Iohanisfeld nr 156 Com Otelec Jud Timis declara pierdute certificatul unic de inregistrare cu seria B Nr2679258, act constitutiv si act constatator. Se declara nule. 10 Iun 2022
Declar pierdut certificat de inregistrare/ CUI apartinand ADRIANA IMOBILIARE SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Mircea Voda nr.34, bl.M1, sc 1, et 1, ap 1, J40/4363/18.03.2004, CUI:16253115. Il declar nul. 10 Iun 2022
*PIERDUT CERTIFICAT DE INMATRICULARE AL SOCIETATII SC INOXART STYLE SRL, CUI: RO-30330906, REGISTRU COMERTULUI: J40/10627/2019. IL DECLAR NUL. 10 Iun 2022
SC DISOAR SRL Nr. ord. registru com./ an: J22/1904/2012 Cod fiscal: RO 30877130 Sediul: VISAN 108, Bl.-, Sc.-, Et.1, Ap.3 Judetul: Iasi declara pierdute si nule certificatul unic de inregistrare, actul constitutiv, certficatul de TVA, registrul unic de control si toate documentele contabile. 09 Iun 2022
SC DIAROB DELIVERY SRL Nr. ord. registru com./an: J22/465/2011 Cod fiscal: RO 28168277 Sediul: STR.VISAN 108 Judetul: Iasi declara pierdute si nule urmatoarele: Certificatul unic de inregistrare, actul constitutiv, certificat de TVA, registrele unice de control si toate documentele contabile. 09 Iun 2022
*Pierdut certificat de inregistrare B1788627 emis pe data de 21.07.2020 de orc pitesti pentru societatea Burasig Top Concept SRL. 09 Iun 2022
Pierdut certificat de inregistrare B 4323375 / 22.07.2022 eliberat de ORC Timis pentru Societatea Publi Europa SRL 08 Iun 2022
25.06.2022
ziarul anunt de mediu®
25 Iun 2022Editia #3959
© 2022 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.