WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #4720
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
dovada publicare in 1 ora
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Acte Firma

FRUCTIS TRADING SRL declara pierdute urmatoarele documente: Contract de concesiune nr. 43/20.03.2009 si Act aditional nr. 7443/25.08.2009 la contractul de concesiune nr. 43/20.03.2009. Documentele se declara nule 24 Iul 2024
Pierdut certificat ambarcatiune de agrement 01542-SN cu seria A009611 pe numele SC AMC PRODEX SRL , eliberat de CAPITANIA PORT SNAGOV la data de 25.07.2019. Se declara NUL. 24 Iul 2024
Pierdut acord de functionare 5945/27.09.2011. Va rog retur la TIMTUNING SRL. 0765258784 22 Iul 2024
Pierdut certificat de inregistrare al firmei "Moise Cht Ex-Im SRL avand CUI RO 43910085 si J40/4602/2021. il declar nul 22 Iul 2024
Declar pierdut Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA seria B nr.1963515 pentru CUI 49502344. Il declar nul 19 Iul 2024
PIERDUT CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT 01700-SN CU SERIA A011052,PE NUMELE SC AGREGATE RUSU COMPANY SRL,ELIBERAT DE CAPITANIA PORT SNAGOV,LA DATA DE 04.06.2020. SE DECLARA NUL 17 Iul 2024
Pierdut certificat de inregistrare, certificate constatatoare si statut ale societatii Online Logistrics SRL, CUI 29558430, J12/101/2012, cu sediul in Cluj-Napoca, str. BUna ziua, nr. 12, bl.A, sc.1, et.3, ap.10 jud. Cluj, Le declar nule. 17 Iul 2024
S a pierdut Certificatul de Inregistrare emis de Registrul comertului de pe langa Tribunalul Neamt al societatii SC Ropad srl garcina,numar de ordine in Registrul Comertului j27/1415/2005 cod unic de inregistrare 1800488 din data de30 09 2005 il declar nul 12 Iul 2024
Subscrisa All 360 Shop Srl cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos. Mihai Bravu 221 avand CUI 47475540, J40/923/2023 declaram pierderea Certificatului de Inregistrare. Il declaram nul. 09 Iul 2024
Pierdut certificat de Inregistrare Fiscala seria A nr. 1139326 pe numele CALIU SANDUTA. Declar nul 08 Iul 2024
Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.1293728 ASOCIATIA VARFI EGYESULET Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 37049720 Data atribuirii 16.02.2017 Data eliminarii : 16.02.2017 SE DECLARA NUL 08 Iul 2024
Pierdut Autorizatia de functionare nr. 1441/ Biserica Penticostala din loc. Slobozia nr. 165-bis, comuna Voinesti, jud Iasi, cod 707603, o declar nula. 08 Iul 2024
Pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala Seria A Nr. 1539313 pe numele ASOCIATIA MICILOR ASTRONOMI SIRIUS B - GIURGIU. Declar nul. 06 Iul 2024
Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA -ROMANIA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALADE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.211349 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.181 SIGHISOARA jud Mures Mun Sighisoara Str Aleea Daliilor nr.6 Autorizatie: Reg.Fin.378/1999; Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 11500699 Data atribuirii 02.03.1999 Data emiteri 07.11.2011 SE DECLARA NUL 06 Iul 2024
S.C. Real Miro Gaz , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362 , NUI 5000470236. Le declaram nule. 06 Iul 2024
SC MHM INTERNATIONAL INVESTMENTS SRL , cui 44188438 , nr inreg J40/7639/2021 cu sediul social Aleea Barajul Lotru Nr. 11, Bucuresti Pierdut Carte de Interventii, Registru Special si Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelului de marcat electronic fiscal, a AMEF model DP25, tip Casa de marcat, serie fiscala DB4200123470 instalata la pct de lucru Strada Franceza nr. 44 Le declaram NULE. 06 Iul 2024
*Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL- D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti - Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL! 06 Iul 2024
S.C. HYPNO BERRY S.R.L.,cu sediul in, Ilfov Str. Occidentului, parcela 22, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6955/ 2018, avand cod fiscal 39366270, reprezentata legal de dl. Alexandru Mazilu, pierdut certificat de inregistrare si constatator cu modificarea sediului. 05 Iul 2024
Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4586 din 14.01.2015 emisa de CNSIPC. 05 Iul 2024
Declaram pierdut si, prin urmare, nul, certificatul de inregistrare al societatii Genpact Romania SRL, seria B numar 3244006. 03 Iul 2024
Declar pierdut Certificat de Inregistrare Seria B nr: 3193180 din data de 04/03/2016. CUI 35743199 J40/3158/02.03.2016 Il declar NUL. 03 Iul 2024
25.07.2024
ziarul anunt de mediu®
© 2024 toate drepturile rezervate.
Politica de Confidentialitate / Anunt Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
25 Iul 2024Editia #4720
Ziarul de Pierderi®