WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3687 26 Sep 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Legitimatii

Subsemnatul Nastase Dragos Florin Ilie, declar pierdute legitimatia si carnetul de student, de la Facultatea de Antreprenoriat Managementul si Ingineria Afacerilor din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Le declar nule. 14 Sep 2021
Subsemnatul Voicu Răzvan- Gabriel, am pierdut legitimația de transport pentru studenți la UMF " Iuliu Hațieganu", Medicină Generală din Cluj- Napoca. Declar legitimația nulă. 14 Sep 2021
Subsemnatul Petrea Bogdan, declar pierdute carnetul și legitimația de student emise de Facultatea de Sporturi Montane din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Declar nule carnetul și legitimația. 14 Sep 2021
Subsemnata Neagoe Liana- Alexia, am pierdut legitimația de transport pentru studenți la UMF " Iuliu Hațieganu", Medicină Generală din Cluj-Napoca. Declar legitimația nulă. 13 Sep 2021
Subsemnatul Puiu Maria-Aurelia, am pierdut carnetul de student la Facultatea de Medicina Si Farmacie din Targu Mures. 13 Sep 2021
Subsemnata Matei Rebeca, declar pierduta si nula legitimația de student emisă de Universitatea din București 10 Sep 2021
Pierdut legitimatie membru UCIMR pe numele Vaduva Aurel. O declar nula 10 Sep 2021
Radu Ioana Alexandra, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de UMFCD Bucuresti. Le declar nule. 09 Sep 2021
PIERDUT carnet si legitimatie de student, eliberate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti CFDP, pe numele Popescu Dorin Mihai. Le declar nule. 08 Sep 2021
Subsemnatul Neacșu Claudiu Cristian, declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de către Facultatea de Inginerie Mecanica și Mecatronica UPB, Bucuresti. Le declar nule. 08 Sep 2021
Subsemnata Tarșoagă Mădălina Ecaterina, declar pierdut carnetul de student emis de către Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Il declar nul. 08 Sep 2021
PIERDUT carnet/ legitimatie student eliberat(a) de Facultatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, pe numele Hansa Alexia- Maria. Il declar nul. 07 Sep 2021
Pierdut carnet de student- zona Ploiesti Sud. Nume Avram Sebastian Mihai. 06 Sep 2021
Subsemnatul Secara Sergiu , declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de către Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Bursa de Valori din cadrul Acadedmiei de Studii Economice Bucuresti. Le declar nule. 06 Sep 2021
Subsemnatul Rimniceanu Iulian Claudiu , declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de către Facultatea de Inginerie Mecanica și Mecatronică din cadrul Universității Politehnica din București. Le declar nule. 03 Sep 2021
Subsemnatul Oancea Ionut Daniel, declar pierdute legitimație si carnet de student emise de Facultatea de Hidrotehnica din cadrul Universitatii de Constructii București. Le declar nule. 31 Aug 2021
Subsemnatul Cercelaru Liviu Alexandru , declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de către Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Politehnica din București. Le declar nule. 31 Aug 2021
Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Iordan Iulia-Mihaela, Universitatea din București, Facultatea de Matematica și Informatică. Le declar nule. 31 Aug 2021
Pierdut carnet de student pe numele Constantin Mihai Silvian, emis de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei . il declar nul. 31 Aug 2021
Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Frisch Georges Alexander, Universitatea Titu Maiorescu din București, Facultatea de Medicina. Le declar nule 31 Aug 2021
Pierdut carnet de student pe numele Rata Narcisa Violeta, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iași, Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole. Il declar nul. 31 Aug 2021
26.09.2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.