WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3687 26 Sep 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Legitimatii

Subsemnata Țermure Maria-Irina, declar pierderea legitimației de student emisă de Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj- Napoca. Declar acest act nul. 24 Sep 2021
Sunt Matiesi Darius- Andrei si declar pierduta legitimatia de student cu seria A, numarul 0156722 eliberata de UTCN. O declar nula. 24 Sep 2021
Subsemnatul Alexandru Constantin- Răzvan, declar pierderea carnetului de student emis de Politehnica București, Facultatea de Infinerie Mecanica și Mecatronica. Declar nul carnetul de student . 23 Sep 2021
Subsemnata Cristea Miriam, declar pierdea legitimației și carnetului de student emise de Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București. Declar nule legitimația și carnetul de student. 23 Sep 2021
Pierdut legitimatie de student emisa de U.A.U.I.M. pe numele Stan Nicolae. O declar nula. 22 Sep 2021
Pierdut legitimatie master pe numele de Ciobanu Ilenuta-Ana,Facultatea de Energetica. 22 Sep 2021
PIERDERE CLUJ. S-a pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele Darius Mindroc-Filimon, emis de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. LE DECLAR NULE. 22 Sep 2021
PIERDUT legitimatie de student eliberata de UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU- FACULTATEA DE DREPT pe numele PASA MELTEM- DIANA. O DECLAR NULA.. 22 Sep 2021
Subsemnatul Chis Raul- Cosmin, declar pierdut carnetul de student si legitimatia de calatorie eliberate de Universitatea Transilvania, Brasov. Declar aceste acte nule. 21 Sep 2021
Subsemnatul, Sareh Mehran Albert, student la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, declar pierdut legitimația de student. Declar acest document nul. 20 Sep 2021
Subsemnatul, Varvoni Victor, declar pierdute carnetul de student si legitimatia de student eliberate de Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj Napoca. Declar aceste acte nule. 20 Sep 2021
Subsemnatul Mihalache Alexandru, student la UMF "Carol Davila", comunic pierderea legitimației și a carnetului de student, declarandu-le nule. 20 Sep 2021
Subsemnata Boldor Cara Iasmina Mihaela, studenta la USAMV Cluj-Napoca, declar pierderea carnetului de student. 20 Sep 2021
Subsemnatul, Belbe Sebastian Mihai, declar pierdut carnetul de student eliberat de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj Napoca. Declar acest act nul. 17 Sep 2021
Pierdut carnet și legitimație de student, eliberate de Universitatea Politehnica București, pe numele Ciciric Diana-Maria. Le declar nule. 17 Sep 2021
Pierdut legitimatie expert contabil nr. 25796 emisa de CECCAR Bucuresti, pe numele Gavra I. Mihaela. O declar nula. 16 Sep 2021
Subsemnata Pandele Alexandra, declar pierderea carnetului de student emis de către Universitatea Petrol- Gaze Ploiesti . Declar nul carnetul. 15 Sep 2021
Pierdut carnet de student eliberat de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehinica din Bucuresti, pe numele Scarisoreanu Razvan Ioan. Il declar nul. 14 Sep 2021
Subsemnata Patirlageanu Roxana Nicoleta, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Facultatea de Design de Produs si Mediu din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov. Declar nule carnetul de student si legitimatia de calatorie. 14 Sep 2021
Sunt Zabolodni Ana- Cristina, studenta in anul 2 la Facultatea de Biologie, UNIBUC. Declar pierderea actului de studii:Legitimatie de student. Seria:D, nr. 0025267, eliberat la data de 1.10.2019 de catre: Universitatea din Bucuresti,Facultatea de Biologie. 14 Sep 2021
Pierdut Legitimație și Carnet student emise de Facultatea de Ingineria Lemnului Brașov, pe numele Nedelcu Ruxandra. Le declar nule. 14 Sep 2021
26.09.2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.