WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3687 26 Sep 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

Pierdut adeverinta pentru studii, pe numele Nita Silvia - Maria. 15 Sep 2021
*PIERDUT adeverinta plata integrala pentru locuinta, str.Baciului nr.4, bl.9, sc.2, et.2, ap.48, sect.5, pe numele Usurelu Vasile. Declar nul. 15 Sep 2021
Pierdut Diploma de Bacalaureat, emisa de Colegiul National "Mircea cel Bătran" Constanta pe data de 10 iunie 2017, pe numele Mitroi Sebastian. O declar nula. 15 Sep 2021
Pierdut Certificat de inmatriculare Autoturism Dacia-1300, culoare alb, cu nr. TR-01-PHT, pe numele Sitaru Vasile. il declarăm nul. 14 Sep 2021
SC Auto Cris Serv SRL, J23 /1799/ 24.11.2004, CUI 15182571, declar pierdute Declaratia de instalare, Cartea de interventie si Registrul special, pentru casa de marcat Datecs DP 25, seria DB 4200105286. 14 Sep 2021
Pierdut contract vanzare- cumparare cu plata in rate nr. 3556 din data de 26.XI.1996 pe numele Șerbanescu Adina. Il declar nul. 14 Sep 2021
Pierdut acte casa marcat - SC Auto Cris Serv SRL, CUI 15182571, J23 /1799 / 2004, declara pierdut certificat de atribuire nr. unic de inregistrare a aparatelor de marcat fiscale, pentru casa model DATECS DP 25, seria DB 4200105286. IL DECLAR NUL. 13 Sep 2021
Pierdut Cartela Tahografica pe numele Teodor Stratu, emisa de Autoritatea Rutiera Romana (ARR) 13 Sep 2021
Subsemnatul Călburean Andrei-Ovidiu declar pierdute si nule: carnetul și legitimația de student. 10 Sep 2021
CARNET STUDENT PIERDUT pe numele Spinu Iulia anul 2, Medicina Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila". Declar nul 09 Sep 2021
Subsemnatul Mitrea N. Ionel din comuna Victoria, jud. Braila, Str. Nuferilor, nr. 290, CI seria XR, nr. 400651, CNP 1560906093417, declar pierdut carnet de munca. Il declar nul. 09 Sep 2021
Subsemnatul Burlacu Dorian alin declar ca am pierdut urmatoarele acte: contractul de construire nr. 542/5 din data de 26.06.1980 si procesul verbal de predare-preluare-receptie a locuintei f.n din data 26.05.1981, act incheiat cu ICVL emis in dosarul nr. 384635/ 06.11.2009 solutionat la 07.12.2009 de OCPI BUCURESTI sect. 4. Le declar nule 08 Sep 2021
Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele CONONOV MARIA ALEXANDRA. Facultatea de Matematica - Universitatea Bucuresti. Le declar nule. 08 Sep 2021
*Niculiu Adrian- Cristian, Niculiu Cristina, coproprietari ai apartamentului nr. 24, situat in Bucuresti, str.Pescarusului nr.4, bl.B20, sc.1, et.3, sect.2 in baza anexei nr.1 la contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 22411/ 18.02.1992 cu S.C. FOISOR-S.A. declaram pierdute originalul contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, procesul verbal de predare/primire, originalul contractului de credit (daca a existat) si dovada achitarii integrale. Le declaram nule. 03 Sep 2021
Pierdut, fila 10 document control 0100924, fila 7 document control 0100922. Declar nule. 02 Sep 2021
Declar pierdut certificatul de calificare profesionala- lucrător in cultura plantelor, avand seria K, Nr. 00162716, pe numele Muscalu Elena- Raluca. Școală absolvita la Direcția pt Agricultura Județeană Giurgiu. D.A.J Giurgiu. Il declar nul. 01 Sep 2021
Societatea IDEAL CONCEPT REAL ESTATE SRL, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7733/09.07.2020, Cod Unic de inregistrare 42748601, pierdut PV de receptie/ terminarea lucrarilor pentru imobil compus din construcție la sol 150 mp, situat in Voluntari, strada Constelatiei,tarla 22,parcela 441,Județul Ilfov,CF 109101,nr. Cad. 291/2/2,109101 - C1.Il declar nul. 01 Sep 2021
PIERDUT AUTORIZATIE DE EFECTUARE OPERATIUNI CU METALE SI PIETRE PRETIOASE NR. 8969 DIN 2014 EMISA DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI -DIRECTIA DE METALE PRETIOASE, PIETRE PRETIOASE SI PROCES KIMBERLEY CATRE SMART CASH AMANET SRL 01 Sep 2021
Pierdut actele de proprietate ale apartamentului din Str. Veteranilor nr. 12, Bl. C8, Sc. B, Et. 1, Ap. 25, pe numele defunctei mele mame Seceleanu Mihaela. Le declar nule. 01 Sep 2021
*Pierdut Diploma de BACALAUREAT, Liceul Gheorghe Sincai, pe numele de Ivan Cornel. O declar nula 31 Aug 2021
*Pierdut Diploma de Master, Facultatea de SNSPA- Bucuresti, pe numele Radu Alexandra- Elisabeta. O declar nula 31 Aug 2021
26.09.2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.