WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3687 26 Sep 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere
Publica Anunt!

Pierderi Diverse

Pierdut ecuson de serviciu pe numele Ciufu Sanda.Il declar nul 24 Sep 2021
Declar pierdute cardurile CPC cu seria 0267511001 si cardul ADR seria 149505 pe numele de FIRICA ADRIAN. Le declar NULE. 24 Sep 2021
Declar pierduta legitimatia nr. 7787- Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii, titular Maruță Adriana. O DECLAR NULA. 24 Sep 2021
SC BLUVEREX-RC SRL, cu sediul social in Sat Beregsăul Mare, Comuna Săcălaz, nr. 299, CAMERA 1, jud. Timiș, avand J35/2985/2016, CUI 367006681, anunță pierdut certificatul constatator de la sediul social, eliberat de catre ORC Timiș. il declară nul. 24 Sep 2021
In luna iulie 2021 pierdut permis conducere pe numele CALAUZ GABI din Brasov. Il declar nul. 24 Sep 2021
Subsemnata Ionescu Corina Violeta, domiciliata in mun. Cluj Napoca declar pierdut Certificat de membru al CMSR Cluj seria ABS, nr. 24. Il declar nul 24 Sep 2021
Societatea IDEAL CONCEPT REAL ESTATE SRL, inregistrat la Oficiul Registrului Comer ului sub nr. J40/7733/09.07.2020, Cod Unic de inregistrare 42748601, pierdut autorizatie de construire pentru imobil compus din constructie la sol 150 mp, situat in Voluntari, strada Constelatiei, tarla 22, parcela 441,Judetul Ilfov, CF 109101,nr. Cad. 291/2/2,109101 - C1. O declar nula. 24 Sep 2021
Subsemnata, Medeleanu Alexandrina, domiciliata in Mun. București, declar ca pierdute contractul de vanzare-cumparare nr. 19379-6/1991si procesul verbal de predare-primire nr. 19379-6/ 1992, ambele pe numele Medeleanu Alexandrina, le declar nule. 24 Sep 2021
Pierdut carnet de student si legitimatie de transport (UMF -Gr. T. Popa- Iasi) pe numele Bombea Alina-Andreea. Le declar nule. 22 Sep 2021
Declar pierdute cardurile CPC cu seria 0267511001 si cardul ADR seria 149505 pe numele de FIRICA ADRIAN. Le declar NULE. 22 Sep 2021
SC BLUVEREX-RC SRL, cu sediul social in Sat Beregsăul Mare, Comuna Săcălaz, nr. 299, CAMERA 1, jud. Timiș, avand J35/2985/2016, CUI 367006681, anunță pierdut certificatul constatator de la sediul social, eliberat de catre ORC Timiș. il declară nul. 22 Sep 2021
*Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Timisoara. Il declar nul 22 Sep 2021
*Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, Timisoara, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule. 22 Sep 2021
*Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul. 22 Sep 2021
PIERDUT CERTIFICAT INMATRICULARE SERIA B NR.3613293/2018 SI CERTIFICAT CONSTATATOR NR.6280/2018 EMISE DE ORICE BIHOR PENTRU FENESTRIA PLAST SYSTEM SRL AVAND CUI:38807610. LE DECLAR NULE. 22 Sep 2021
RAZVI CURIER SRL avand CUI:36468127, J12/3208/2016,cu sediul in: loc.Apahida, str.Somes, nr.6, jud.Cluj, declara pierdute si nule toate actele aferente infiintarii societatii, respectiv: Certificat Inregistrare, Act Constitutiv, Certificate Constatatoare, Rezolutie -ONRC, lista Litigii, Incheiere, Hotarare AGA. 22 Sep 2021
PIERDUT diploma licenta, Seria X, nr. 0080959, pe numele Susani Adrian, anul absolvirii 2005, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Psihologie. O declar nula. 20 Sep 2021
Subsemnatul Ionescu Radu- Mihai, domiciliat in Sos Banatului 14, Bloc 14, Ap 166, Chitila declar ca am pierdut Procesul Verbal de predare primire si adresa de radiere a ipotecii la CEC, pe numele Ionescu Radu Mihai si Mira Mariana, Scoala Floreasca 2, le declar nule. 18 Sep 2021
*Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul. 16 Sep 2021
*SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule. 16 Sep 2021
*Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule. 16 Sep 2021
26.09.2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.