WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3476 27 Feb 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Diverse

SC AMB PERFECT SERV SRL, J23/3907/2020, CUI 16165374, cu sediul in Ilfov, Dobroesti, Drumul Dobroesti- Fundeni pierdut Certificat de Inregistrare seria B 0303603. 25 Feb 2021
Subsemnatul Dumitru Sorin Ramiro, declar ca am pierdut schița plan conform contract vanzare cumparare nr. 41417/1996. Declar actul nul. 25 Feb 2021
*Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin. 25 Feb 2021
*Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul. 25 Feb 2021
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 25 Feb 2021
Subsemnata Giurcan Rodica domiciliata in Bucuresti, Sector 2, declar ca am pierdut contractul de construire si procesul verbal de predare-primire pentru apartamentul 40 situat la adresa Bulevardul Lacul Tei nr. 121, bl 5, sc A. 24 Feb 2021
Declar pierdut permis de acces parcare nr.A 0289 pentru parcare Romairport. 23 Feb 2021
Pierdut act de concesiune nr. 2387/94 pe numele de Nitu Vasile si Niculae Marian eliberat de Parohia Sf. Ghe. Capra. Il declar nul. 22 Feb 2021
Societatea Ramiro Investments Trading SRL, CUI RO31390906, J40/3614/2013, cu sediul social in Bucureşti, Str.Valeriu Branişte, 56, sector 3 Bucureşti, declară pierderea documentului Registru Unic Control pentru Punct lucru sos. Bucuresti Ploiesti, nr.42D, sector 1, Bucuresti, achiziţionat in baza facturii fiscal seria F DFB nr. 7046225 / 15.11.2013. in consecinţă, documentul se declară nul de către societate. 22 Feb 2021
Florea Niculae,cu domiciliul in sat Cornetu, str.Trandafirilor nr.1C, com.Cornetu, jud.Ilfov, aduce la cunostinta pierderea cartii de munca seria B.b nr:0292888, eliberata la 14.07.1978 de I.S.C.E"comturist" din Bucuresti. 19 Feb 2021
Pierdut Certificat de inscriere a Uniunii Criticilor, redactorilor si realizatorilor muzicali din Romania, nr.62 din 10/05/2006, emis de Judecatoria sector 1 Bucuresti 18 Feb 2021
PIERDUT CERTIFICATE CONSTATOARE PENTRU FIRMA SC SNM NELU CONSTRUCT SRL. LE DECLAR NULE 17 Feb 2021
SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE. 17 Feb 2021
Societatea SC Autonet Import SRL cu punctul de lucru in Deva, declara nul chitantierul pierdut in Petrosani, cu seria SM20A, bloc nr. 458, cu numerele de chitante incepand de la 2207651 pana la 2207700. 17 Feb 2021
PIERDUT RUC. Pierdut registru unic de control al sc WPI SERVICII SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Codrului nr. 13, jud. Cluj, 32587907, J12/3624/2013. IL DECLAR NUL 17 Feb 2021
Pierdut Autorizatie de Transport SC BRL BOB SERV SRL nr 120 din 22.03.2018 17 Feb 2021
GAVRILĂ Andreea, DECLAR PIERDUT tichet parcare B104CLI. Declar nul 17 Feb 2021
Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele CONONOV MARIA ALEXANDRA. Facultatea de Matematica - Universitatea Bucuresti. Le declar nule. 16 Feb 2021
Subsemnatul BUIA ROLAND, domiciliat in Satu Mare jud.Satu Mare declar pierdut certificatul de atestat profesionala. (tel:0757383334). IL DECLAR NUL 16 Feb 2021
Subsemnata Alexandra Groves, domiciliata in Bucuresti, declar ca am pierdut act aditional nr. 1 la contract de vanzare cumparare N5453/2003. IL DECLAR NUL. 16 Feb 2021
Pierdut originalul contractului de vanzare- cumparare cu plata integrala, nr. N 7052, din 23.06.2005. Il declar nul 16 Feb 2021
27.02.2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.