WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3476 27 Feb 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Acte Firma

SC PIPERA RETAIL DEVELOPMENT ONE SRL, cu sediul in str.Gara Herastrau, nr. 2- 4, et.7, sect. 2, inregistrata la Registrul Comertului nr.J40/9072/2016, avand CUI-RO32824400, declara pierdute urmatoarele acte: Autorizatie de constructie Nr.252 din 21.09.2017; Autorizatie nr.177 din 15.09.2016; Proces verbal receptie nr. 355 din 12.11.2018. LE DECLARAM NULE! 29 Ian 2021
PIERDUT originalului Certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București al societății S.C. GIRICEK ENTERPRISES S.R.L., cu sediul in Bucureşti, str. Barlogeni nr. 38-40, demisol, camera 1, sector 1, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19350/2007, cod unic de inregistrare 22575506. iL DECLARĂM NUL. 28 Ian 2021
Firma: MELINTEANU VIOREL PFA, Sediu profesional: Campineanca, jud. VRANCEA, avand CUI 34820536, F39/706/2015, declar PIERDUT- Certificat de Inregistrare NR. 34820536/ 28.07.2015. IL DECLAR NUL 28 Ian 2021
Pierdut certificat inregistrare firma B4011484, emis pe data de 28.05.2020 pentru firma UPS DISTRIBUTION SRL, Cod unic de inregistrare 13675662, nr. ordine ORC J19/29/2001, adresa sediu Municipiul Gheorgheni, Str. GABOR ARON, Nr. 3, Judet Harghita. Il declar nul. 28 Ian 2021
Pierdut Certificat de inregistrare SB 4163934/24.12.2020, Certificat de inregistrare mențiuni nr. 596932/22.12.2020, Rezoluția nr. 166061/23.12.2020 eliberate de Oficiul Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul București, pentru societatea CAROB TREE CONSULTING SRL, avand nr. de ordine J40/17371/2019, CUI 42041863. 28 Ian 2021
Pierdut certificat inregistrare,certificat sediul social, tert pentru societatea SPECIAL NEWS STORE SRL, nr. de ordine in registrul comertului J40/19265/16.11.2017, cod unic de inregistrare 38499782, adresa: Bucuresti, Sect. 2, Str. Grigore Ionescu nr. 63, Camera 1, bl. T 73, sc. 2, et. 4, ap. 42. Le declar nule. 28 Ian 2021
Pierdut CUI Seria B numar 3246342 emis in data de 15.03.2017 pentru societatea Diamed Center SRL, precum si Certificat constatator pentru sediu social, eliberat in data de 15.03.2017. Le declaram nule. 28 Ian 2021
*SC COM D5 SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI 1785589 si Reg. Com. nr. J40/3511/1998, declar PIERDUTE certificat inmatriculare si certificat constatator inregistrare. LE DECLAR NULE 28 Ian 2021
*Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL- D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti - Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL! 28 Ian 2021
DEZVOLTARE SI VANZARI IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Soseaua MIHAI BRAVU, Nr. 147-169, Bloc D5, Scara A, Etaj 6, Ap. 26, J40/2958/2019, CUI 31512531, declaram pierdut Certificatul de inregistrare B3763382 25 Ian 2021
SOCIETATEA AMOS LOG & SPED SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni 39, bl.107, ap. 42, sector 4 avand CUI RO16544440, J40/10262/24.06.2004, declaram PIERDUTE, Certificat Unic Inregistrare si Certificat constatator - autorizare. Le declaram NULE. 25 Ian 2021
Pierdut certificat constatator din data de 13.03.2017 al persoanei juridice DOGARU G STEFAN PFA, CUI 25939768, F40/4202/26.08.2009, eliberat conform declaratiei tip model 3 nr.107030/09.03.2017, din care rezulta activitatile desfasurate in afara sediului social si sediilor secundare.Il declar nul. 07 Oct 2020
27.02.2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.