WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3476 27 Feb 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Acte Firma

S-a pierdut Certificatul constatator din data 24.11.2010 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Bucureşti Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 17 A, PARTER, Bloc 106 A al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329 16 Feb 2021
S-a pierdut Certificatul constatator din data 08.12.2010 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Municipiul Braşov, Str. LIVADA VULTURULUI, Nr. 10, Etaj P, Ap. 3, Judet Braşov al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329 16 Feb 2021
S-a pierdut Certificatul constatator din data 06.05.2015 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Municipiul Cluj-Napoca, Strada CALEA MOŢILOR, Nr. 32, CORP CLADIRE CORP A SI B, Etaj PARTER, Judet Cluj al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329 16 Feb 2021
S-a pierdut Certificatul constatator din data 06.05.2015 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Municipiul Timişoara, Bulevardul EROILOR DE LA TISA, Nr. 28, Etaj PARTER, Judet Timiş al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329 16 Feb 2021
S-a pierdut Certificatul constatator din data 19.08.2019 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, DJ601, Judet Ilfov al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329. 16 Feb 2021
Pierdut Certificat Constatator pentru activitati in afara sediului (terti) al societatii comerciale BIAL PROJECTS SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Jarului nr. 2, Bloc 52, scara 2, APT. 39, Etaj 4, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertulu din Bucuresti sub nr: J40/15592/18.12.2013; CUI 32600348 16 Feb 2021
Societatea SC Autonet Import SRL cu punctul de lucru in Deva, declara nul chitantierul pierdut in Petrosani, cu seria SM20A, bloc nr.458, cu numerele de chitante incepand de la 2207651 pana la 2207700. 16 Feb 2021
TELEGRAF CONSULT S.R.L., inregistrată la ONRC sub numărul J40/2419/2012, CUI 29867141, declar pierdut certificat constatator nr. 535424/06.03.2012. il declar nul. 16 Feb 2021
Pierdut Certificat de inregistrare B 1593188/06.07.2009 eliberat de Oficiul Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul Calarasi, pentru societatea JR IMPORT EXPORT SRL, avand nr. de ordine J51/248/2005, CUI 14759815. Il declar nul 16 Feb 2021
SC LAYERS XYZ SRL identificata cu J29/2637/2017, C.U.I. 38458901, declara pierduta Casa de Marcat nr. identificare ANAF 2000272563. 12 Feb 2021
PIERDUT certificat inmatriculare seria B nr. 3856995 si certificat inregistrare mentiuni pentru SC GUI ZHOU IMPEX SRL. Le declar nule. 12 Feb 2021
Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr 3220365 emis in data de 20.12.2016 pentru societatea MALADO EXPERT CONSULTING SRL, CUI 30926250, precum si Certificat constatator pentru sediu social nr. 87692/ 16.12.2016, eliberat in data de 20.12.2016. Le declaram nule. 09 Feb 2021
Pierdut certificat constatator art. 17 din Legea 359/ 2004 pe numele societatii I&M HAIR STUDIO SRL pentru punctul de lucru situat in Bucuresti, sectorul 1, General andrei Poipovici nr. 5B, parter, ap.1. Il declar nul. 09 Feb 2021
Pierdut Certificat de Inregistrare firma Teleffort Prod Serv S.R.L. cu sediul in Targu Jiu, Strada Victoriei, Bloc 41, Scara 3, Apartament 9, Cod Unic de Inregistrare 5631428 din data de 16.05.1994, Numar de obtinere in Registrul Comertului J18/542/26.04.1994, eliberat la data 28.05.2008 cu Seria B Nr. 1487940. IL DECLAR NUL. 08 Feb 2021
Subsemnatul Nedelcu Daniel, CNP 1790712100052, Asociat unic al SC Nedan Consult SRL, cu datele de identificare J10/240/2006, CUI; 18441832, declar perdute si nule urmatoarele acte ale societatii mentionate: Certificat de Inregistrare si Act Constitutiv. 05 Feb 2021
Pierdut certificat constatator inregistrare sediu social, pentru societatea TRIMPEX GLORIA SRL, CUI 200777. IL DECLAR NUL. 04 Feb 2021
Pierdut copie conformă nr 1988713 valabilă pentru autovehiculul SV38KOL pentru societatea SC KOL DRAG SRL, sediu social in Suceava, strada Stațiunii nr. 19, bloc F5 , scara A, etaj 1, ap. 6, jud. Suceava. O declar nulă. 04 Feb 2021
PIERDERE JUDETUL ILFOV. MASER PETRE, domiciliat in Buftea, str. Studioului nr. 12 bis, ap.4, jud. Ilfov, declar pierdut talon auto al autoutilitarei marca Dacia pick-up, numar de inmatriculare IF-01-RFB. IL DECLAR NUL. 03 Feb 2021
Pierdut registru special si carte de intervenții pentru casa de marcat marca INCOTEX model SUCCES M7, serie aparat M7MLTAB2537, serie fiscala 4000287168, data achizitionarii aparatului 30.10.2018. O DECLAR NULA. 02 Feb 2021
SC RORO MED SRL , CUI 16066311, J40/672/21.01.2004, sediul:Bucuresti ,str.Pompiliu Manoliu ,nr.11,et.8,ap,39,camera 1,sect.2, declar pierdute: -CARTE DE INTERVENTIE a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 -REGISTRU SPECIAL a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 LR DECLAR NULE 01 Feb 2021
Pierdut certificat de inregistrare pentru societatea Carob Tree Consulting SRL, nr. de ordine in registrul comertului J40/17371/2019, Cod unic de inregistrare 42041863, sediu social in Bucuresti, strada Zagazului nr. 4E, camera 9, scara B, etaj 1, ap. B7, sector 1. il declar nul. 29 Ian 2021
27.02.2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.