WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3476 27 Feb 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Acte Firma

SC FRIGO ITALIA DISTRIBUTION SRL inregistrata la Registrul Comertului J23/2709/2008 Ro 24410881 declara pierdut Document de inregistrare sanitar veterinara si siguranta alimentelor pentru depozit nr 10759/15.09.2011 situat in strada Constatin Dobrogeanu Gherea nr 149-151 Il declaram nul. 26 Feb 2021
CET TELEMARKETING SRL inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1344/2005, avand CUI 17975280, declara pierdute certificatul constatator emis la data de 23.10.2009 pentru sediul social din Municipiul Sibiu, Str.RENNES, Nr.5, Etaj 1, Ap.2, Judet Sibiu si Certificatul de inregistrare Seria B Nr.1920281 eliberat la data de 18.03.2009 26 Feb 2021
Subsemnatul Preotu Andrei in calitate de asociat unic la K.S. CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 14, bl. MY3, ap. 15, sector 3, avand CUI 15267228, declar ca am pierdut CERTIFICATUL DE INREGISTRARE seria B nr. 1357190, precum si anexa la certificatul de inregistrare. 25 Feb 2021
Home Family Construct S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr.231, Cam.1, Bl.41A, Sc.A, Et.1, Ap.2, Sect.2, J40/12125/2012, CUI-30809861, pierdut certificat de inregistrare seria B nr.3479524 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 27.02.2018. Se declara nul. 25 Feb 2021
PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR SEDIU SOCIAL ELIBERAT IN DATA DE 20.01.2020 AL SOCIETATII DIGITAL DENTAL LAB SRL CU SEDIUL IN BUCUREŞTI SECTORUL 1, STRADA DUMITRU ZOSIMA, NR. 91, PARTER SI ETAJUL 1 CAMERELE E105 SI 106B, CUI 37623229, NUMAR INREGISTRARE ONRC BUCURESTI J40/7500/2017. IL DECLAR NUL. 25 Feb 2021
KARDINALE LUXURY FURNITURE SRL, J40/9540/2010, CUI: 27470896 declar pierdute urmatoarele acte: Mentiunea nr. 568684/26.11.2020, Rezolutia 159642/11.12.2020, Certificatul de inregistrare eliberat in 14.12.2020 seria B Nr. 4162934, Constatator nr. 568684/ 26.11.2020. Le declaram lipsite de efecte juridice. 25 Feb 2021
S-au pierdut Certificatul de inregistrare si Certificatele Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București ale societatii SC DANIVIS CONCEPT GROUP SRL cu sediul social in București, Sect. 5, Str. Făt Frumos nr.8, Bl. P16, sc. 2, et. 8, ap. 54, Nr de ordine in Registrul Comertului J40/16478/03.12.2019, Cod unic de inregistrare 41975401 din data de 03.12.2019. Il declaram nul. 23 Feb 2021
Subscrisa KENDAMA GAMES EXPERT S.R.L., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 18, Parter, ap. 81A, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. de ordine J12/4234/2017, avand CUI 37853805, declaram pierdute certificatul constatator al societatii nr. 55409 din 27.06.2017 si certificatul constatator nr. 87887 din 16.07.2018 emise de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj. In acest sens, declaram actele mentionate ca fiind nule. 23 Feb 2021
S-au pierdut Certificatul de inregistrare si Certificatele Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București cu seria B nr: 2418156 al societatii Duck Meda & Research SRL, cu sediul social in Mun. București, Sector 6 Str. Dr. Mihail Mirinescu, Nr. 7, Etaj 1, AP 2, Număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6131/15.06.2010, Cod Unic de inregistrare 27063531 din data de 15.06.2010. 23 Feb 2021
*SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificat ul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul. 23 Feb 2021
*S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str.Victor Hugo,nr.2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993.Il declar nul. 23 Feb 2021
Pierdut delegatii avocatiale, chitantiere, registre evidenta cheltuieli,registru contracte,mapa contracte stampilate de cabinet avocat Antohi Antigona Biatris, facturi, chitanțe pentru cabinet avocat Antohi Antigona Biatris din Focșani, cartier CFR, bl. I4, sc.1, ap. 5, județul Vrancea. 22 Feb 2021
Pierdut acte firma Soare C. Alecsandru- Florin persoana fizică autorizată. Sediu profesional:Bulevardul Timisoara nr 89. bl. C1,2. sc B. et 4. Ap 31 Certificat de inregistrare. Seria B Nr. 4178421. F40/3186/ 29.12.2020. Cod unic 43502078 Certificat constatator pentru desfasurarea activitatilor la sediu. Nr 595186 din 21.12.2020 Certificat constatator pentru desfășurarea activităților la terți. Nr. 595186 din 21.12.2020 Rezoluția persoanei desemnate. Nr. 167542 din 28.12.2020. 22 Feb 2021
*ALL MEDIA S.R.L., cu sediul in Giurgiu, Str. Decebal, bl. 56/D2,sc. A, ap. 12, Jud. Giurgiu, nr. inregistrare ONRC J52/389/2005, CUI 17848855, declara pierdut si nul certificatul constatator emis in baza Legii nr. 359/2004. 21 Feb 2021
*Societatea ADERRIO MEDICAL SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 87, parter, biroul nr. 2, J40/7239/2012, CUI : 30351259, declaram pierdut Certificatul Constatator pentru activitatile desfasurate la sediu. Il declaram nul. 20 Feb 2021
*S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj al S.C. PROF DENTALIS S.R.L., cu sediul social in Municipiul Targu Jiu, str. St. O. Iosif, nr. 5, camera 3, judetul Gorj, Numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj J18/151/16.02.2016, Cod Unic de Inregistrare 35655364 din data de 17.02.2016. Il declaram nul. 20 Feb 2021
Subsemnatul Koko Emilian Ioan declar pierdut atestat marfuri generale si atestat ADR colete. Declar nul. 19 Feb 2021
Pierdut certificat de inmatriculare SC AMORGOS SRL nr. B0708017, emis de Oficiul Registrului Comertului Brasov pe data de 22.11.2006 si eliberat la data de 24.11.2006, Il declar nul. 18 Feb 2021
Pierdut Acte Firma si Certificat de Inregistrare din 11/06/2020 pentru firma Project Pixie SRL cu sediul social in Str. Razboieni nr 84, Constanta, Jud. Constanta,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1275/2020, C.U.I.: RO42606453 cu data de eliberare 11.06.2020 si Certificate Constatatoare eliberate in data de 11.06.2020, identificator unic EUID: R00NRJC.J13/1275/2020 17 Feb 2021
*S - au pierdut acte: 1. Certificat Constatator aparținand SC PIM Berzobis Montage SRL, CUI 3494865 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 386 / 2015, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras - Severin. 2. Certificat Constatator aparținand CS PIM Beratung Engineering & Management SRL, CUI 35525516 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 64 / 2016, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras - Severin 17 Feb 2021
S-a pierdut Certificatul constatator din data 25.08.2010 emis in baza Lg. nr. 359/2004, pentru punctul de lucru situat in Bucureşti Sectorul 1, P-ţa PRESEI LIBERE, Nr. 3-5, CLADIRE DE BIROURI (THE GATE) TURNUL DE NORD, Etaj P al societatii PHARMALIFE MED S.R.L., cu sediul in din Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 365, Etaj P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/107/2005, avand CUI 17096329 16 Feb 2021
27.02.2021
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.