WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3353 26 Oct 2020
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Acte Firma

Subscrisa PASSO-DOBLE PROJECT S.R.L. avand CUI 11833227, nr.RC J40/3483/2020, cu sediul Bucuresti Sect.2, Intrarea ITALIANA, Nr.3, Et.2, Ap.4, declara pierdute certificatele constatatoare pentru autorizarea activitatilor la punctele de lucru din Bucureşti, Sectorul 2, Str.Bratului, Nr.7, parter, cam.1 si 2 si Municipiul Cluj-Napoca, str.TEODOR MIHALI, Nr.31-35, PARTER, Ap.4, Jud.Cluj. Le declaram nule. 23 Oct 2020
Pierdut certificat de inregistrare DATANET SYSTEMS SRL (CUI 10363046), avand seria B nr. 2594345, emis de Registrul Comertului pe data de 18.05.2012 si eliberat la data 21.05.2012. Se declara nul. 23 Oct 2020
Wine Village SRL, cu sediul social in Voluntari, str.Erou C-tin Pritopescu, nr.7B, jud.Ilfov, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J23/1634/2011, avand CUI RO 28646886, declaram nule certificatele constatatoare pentru punctele de lucru din Bucuresti, sect.2, str.Ziduri Mosi, nr.4, Complex Comercial Noua Piata Obor Market, et.1, pozitia 152-153 si din Bucuresti, sect.2, str.Ziduri Mosi, nr.4, Complex Comercial Noua Piata Obor Market, et.1, pozitia 103-104 22 Oct 2020
CAPRA NERA BY DEESSE OF SWITZERLAND SRL, avand J23/644/2004 si CUI RO10801391, cu sediul in Otopeni, Str.Grivita 29A, jud.Ilfov, declara pierdut si nul Certificatul Constatator de autorizare. 22 Oct 2020
Societatea DAZ INFO CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti , CUI: RO18601534 declara pierduta autorizatia Turcia Terta nr.626601 eliberata in data de 11.08.2020. 22 Oct 2020
Pierdut Certificat de inregistrare Seria B Nr. 3997444, Certificat Constatator pentru sediu social, terti, pentru NASSO HOLDINGS SRL, inregistrata sub nr. J40/3909/2020, CUI 42412449 cu sediul in Bucuresti, Str. Clucerului ,Nr. 82 A, Sector 1., se declara nule. 21 Oct 2020
Pierdut certificat constatator SC EURODOR PREST SRL .nr 573 din 10.01.20. Il declar nul. 21 Oct 2020
Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR emis in baza art.17 alin.1 lit.B din Legea 359/2004 la data de 16.05.2007 pentru firma MALI TEHNIC SRL. 19 Oct 2020
Pierdul Certificat de Inregistrare Seria B Nr. 3997444 pe numele Firmei NASSO HOLDINGS SRL , Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449, se declara nul. Pierdut Certificatul Constatator nr.95496 din 06.03.2020 apartinand Firmei NASSO HOLDINGS SRL,Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449,se declara nul. 19 Oct 2020
SC Neferal Ecozone SRL, oras Budesti, jud.Calarasi declara pierdute si nule: Certificat Inregistrare seria B nr.2468562; Certificat constatator nr.1062/21.02.2011; Certificat constatator nr.9085/13.09.2011. 15 Oct 2020
Pierdut certificat constatator pentru sediu cu nr.13001/03.05.2012 pe numele de SZEKERES LAJOS I.I. CUI.30188233, F19/635/2012. Se considera nul. 14 Oct 2020
Pierdut carnet imputerniciri avocatiale seria B nr. 3783551-3783600 eliberat de Baroul Bucuresti. Il declar nul. 14 Oct 2020
SC SAPHIR COSMETICS SRL BUCURESTI, Cod Unic de Inregistrare 26437042, Nr.ORC J40/783/2010, pierdut Certificat Constatator punct de lucru emis in data de 24.03.2016, eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere nr.136023 din 22.03.2016. Se declara nul. 13 Oct 2020
Declar pierdut certificatul firmei SC DOREL SERV AUTO SRL . RO21111923 . J31/143/2007 adresa loc. Cizer nr.245 jud Salaj. Il declar nul. 12 Oct 2020
SMART LOGISTIC EVOLUTION SRL,CUI 35217437, J40/13775/2015, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Aleea Bujoreni, nr.1, bl. Z1, sc.1, parter, ap. 2 declar pierdut certificat de inregistare B3213066/29.09.2016, certificat constatator la sediu din 29.09.2016,terti din 29.09.2016, punct de lucru din 15.04.2019. Le declar nule. 09 Oct 2020
SOCIETATEA COMERCIALA ECO METAL COLECT SRL INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI ILFOV CU J23/3196/2011 ,CUI 29429095 DECLAR PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL SEDIU SOCIAL,PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL PUNCT DE LUCRU MAGURELE, PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL PUNCT DE LUCRU MIHAILESTI. 09 Oct 2020
Certificat constatator nr. 315843/21.08.2013, emis pentru punctul de lucru din București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr. 391, CENTRUL COMERCIAL SUN PLAZA, PARTER, SPAȚIUL K.0.20, Coridor Cora, al societății Led Expert Marketing S.R.L., J40/11872/2011; CUI: 29183488. Se declara nul. 08 Oct 2020
Subscrisa ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE SRL J13/2579/2017, CUI 37970147 declar pierdut certificatulconstatator de la terti nr 108738/23.09.2019. Il declar nul 08 Oct 2020
CLASIC CHEESE SRL,inregistrata in ONRC sub numarul J12/936/2006,CUI 18492550,pierdut certificat constatator nr.12181/21.03.2008 Il declar nul. 08 Oct 2020
Pierdut certificat de inregistrare seria B, nr.4058419 al SC Future Marketing&Consulting, cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasilor nr.156A, bl.53 BIS, sc.1, et.1, ap.5, sect.3; CUI:42586500; J40/5980/2020. IL DECLAR NUL. 08 Oct 2020
Pierdut certificat constatator din data de 13.03.2017 al persoanei juridice DOGARU G STEFAN PFA, CUI 25939768, F40/4202/26.08.2009, eliberat conform declaratiei tip model 3 nr. 107030/09.03.2017, din care rezulta activitatile desfasurate in afara sediului social si sediilor secundare. Il declar nul. 08 Oct 2020
26.10.2020
© 2020 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.