WhatsApp (0770.595.458)  ::   Contact
Editia #3554 16 Mai 2021
dovada publicare in 3 ore
publica anunt de pierdere

Pierderi Acte Firma

Pierdut certificat constatator cu numarul 8148 din 30.04.2008 apartinand firmei Bogdan Trans srl din mun. Oltenita. Il declar nul. 15 Mai 2021
Societatea Vodafone Romania Technologies SRL cu sediul in Bucuresti, sect.4, sos.Oltenitei nr.2, et.3 avand CUI-30833738, J40/6679/2016 declar pierdut si nul registrul de evidenta fiscala eliberat de ANAF. 14 Mai 2021
S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii PALOȘ V. VALERIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul social In Bucuresti Sectorul 1, Drumul AGATULUI, Nr.34, locuinta individuala nr.7 , Numar de ordine in Registrul Comertului F40/178/29.01.2016, Cod unic de inregistrare 35545426 din data de 01.02.2016. Il declar nul. 14 Mai 2021
S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii PALOS V. VALERIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Drumul AGATULUI, Nr. 34, locuinta individuala nr. 7, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/178/29.01.2016, Cod unic de inregistrare 35545426 din data de 01.02.2016. Il declar nul. 14 Mai 2021
Subsemnatul, COZLOSCHE LUCIAN, in calitate de titular al COZLOSCHE N LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CUI 29257160, F29/1742/2011, declar pierdute certificatul de inregistrare seria B nr. 2360393 si constatatoarele privind activitatea la sediu si terti apartinand COZLOSCHE N LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. LE DECLAR NULE. 13 Mai 2021
Subsemnata, PUSCASU RODICA, in calitate de titular al PUSCASU RODICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CUI 26466420, F40/509/2010, declar ca certificatele constatatoare ale PUSCASU RODICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, inclusiv certificatul constatator cu numarul 37020 din 01.02.2010, precum si certificatul de inmatriculare seria B nr. 2012153, au fost pierdute. LE DECLAR NULE. 13 Mai 2021
Subscrisa, Metro Cash and Carry Romania SRL, J40/9081/2010, CUI: RO 8119423, declar PIERDUT AVIZUL DE FUNCTIONARE NR. 3745/ 15.03.2011 emis de Primaria Braila. IL DECLARAM NUL. 12 Mai 2021
Societatea SC Casa Elysee SRL cu sediul in Deva, str. Lucian Blaga nr.4, avand J20/1118/2007 si CUI 22225357 declara pierduta fisa anexa corespunzatoare Certificatului de Clasificare nr.13057 eliberat in 21.09.2009. O declaram nula. 12 Mai 2021
*SC BEST MEDIA ADV IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, str. Chibrit nr. 2 sc.B, bl.19, sect.1 declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele bmp 2555 si bmp 2556. Le declar nule. 12 Mai 2021
S - a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov al societatii C. L.A GLOBAL GAMES SRL, cu sediul social in Otopeni, Strada Oituz nr 59 A, jud Ilfov, Numar de ordine in Registrul Comertului J 23 / 14 / 2013, Cod unic de inregistrare 31057023 din data de 07.01.2013. Il declaram nul 11 Mai 2021
Societatea SC Dynamic Best Solutions SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. B, et. 8, apt. 94, sect. 1, avand J40/4097/2015 si CUI RO34325880, declara pierdut certificat de inregistrare marca eliberat de OSIM pentru marca Dynamic advertising cu nr de depozit reglementat M 2017 07766 din 11/29/2017. Il declar nul. 11 Mai 2021
SC The Brewery SRL", fosta "SC Bere de Casa SRL", CUI RO 27246466, anunta pierdut Registrul Unic de Control de la sediul social din Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 201, bl. 87, sc. 2, ap. 64, Sector 4, eliberat de catre ANAF Sector 4 si il declara nul. 11 Mai 2021
SC BLUVEREX-RC SRL, cu sediul social in Sat Beregsăul Mare, Comuna Săcălaz, nr. 299, CAMERA 1, jud. Timiș, avand J35/2985/2016, CUI 367006681, anunță pierdut certificatul constatator de la sediul social, eliberat de catre ORC Timiș. il declară nul. 11 Mai 2021
Pierdul certificat constatator pentru punctul de lucru situat in Municipiul Craiova , Calea Severinului Nr.34, Judet Dolj pentru societatea BLK RO ALUMINIUM INDUSTRY SRL avand Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J23/3767/2016 si CUI 20060961. DECLAR NUL. 11 Mai 2021
Societatea Albion Medical S.R.L cu sediul in str. Dimitrie Onciul, nr. 14, Sector 2, Bucuresti, cui: 35111060, declara pierdut NUI (nr unic inregistrare), MB0363188348, ale casei de marcat DATECS, model MP-55B, seria 15107804. IL DECLAR NUL. 07 Mai 2021
Pierdut REGISTRU UNIC DE CONTROL cu seria nr. 1341130, facturier cu seria VN- IML 001- 050, facturier cu seria VN- IML 051-100, facturier cu seriaVN -IML 101-150, facturier cu seria VN-IML 151-200, facturier cu seria MLII 1-50, chitantier cu seria VN IML 1-50, chitantier cu seria 51-100, apartinand firmei MAGUREANU LAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, RO 25234228, CIF F39/93/2009 cu sediul social in loc. CANDESTI, str. ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 3, jud. VRANCEA. SE DECLARA NULE. 07 Mai 2021
S.C. MARIDAN GROUP S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Marin Serghescu, Nr. 10A, identificata prin J40/1139/1999, CUI 11466830, anunta pierdut certificatul constatator de la sediul social, eliberat de catre ORC Bucuresti. Il declara nul. 07 Mai 2021
Societatea SC Deniher SRL cu sediul social in Adresa: Municipiul Slobozia, Str. VIILOR, Nr. 3, Bloc R3, Scara A, Etaj P, Apartament 1, Județ Ialomiţa, Cod poștal 920081 CUI RO41740448, declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B nr. 3893150 emis pe data de 09.10.2019 si certificatul constatatoar sediu. LE DECLAR NULE. 07 Mai 2021
Pierdut CUI APATATRANS SRL RO 22619122 RASNOV BRASOV. 07 Mai 2021
S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii BVG LOGISTIC CAR SRL, cu sediul social in PERIS, ILFOV, Numar de ordine in Registrul Comertului J23/1981/2019, Cod unic de inregistrare 41055780 din data de 02.05.2019. Il declaram nul. 06 Mai 2021
Pierdut Certificat de integistrare seria B nr 3089028, nr de inregistrare la Registrul Comertului J40/6698/03.06.2015. 06 Mai 2021
16.05.2021
ziarul anunt de mediu
© 2021 toate drepturile rezervate. Politica de Confidentialitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.